Sygeplejersken Årgang 2016 nr. 13

I dette nummer

Tema: De nære nøgleroller

Kickstart til det nære sundhedsvæsen

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN. Et regeringsnedsat udvalg har fået til opgave inden årsskiftet at komme med et bud på rammerne for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Målet er at skabe et tættere samarbejde mellem regioner, kommuner og private lægepraksisser. Et stort spørgsmål er, hvordan alle borgere kan opleve et sundhedsvæsen af samme kvalitet.

Lemvigmodellen

På Tryghedshotellet i Lemvig Kommune er der altid tid til borgerne, hvad enten det handler om klinisk sygepleje eller en hyggesnak over en tartelet. Tid til observationer er en vigtig del af den sygepleje, de yder her.

Akutsygeplejersker sikrer gode overgange

Haderslev Kommunes akutteam rykker ud til borgere med akut forværret tilstand som infektioner, svimmelhed og dehydrering. I mange tilfælde kan patienten undgå indlæggelse på sygehuset.

Ytringsfrihed

Ledere i sundhedsvæsenet: Vi har brug for kritik

Det er uholdbart, at næsten hver tredje sygeplejerske tier om forhold på arbejdspladsen, som de finder kritisable. Det mener sygehusdirektører landet rundt, som vil arbejde for, at der bliver mere plads til kritikken.

Sammen om DSR

Hvad er SAMMEN OM DSR?

Dansk Sygeplejeråd ser sig selv efter i sømmene. Her kan du læse hvorfor og se, hvordan du kan være med.

Alt er i spil

Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd fik på flere af kredsenes generalforsamlinger i slutningen af oktober chancen for at komme med idéer til, hvordan fagforeningen skal se ud i fremtiden.

De faglige selskaber vil forandre

Medlemmer af Dansk Sygeplejeråds faglige selskaber brugte årskonferencen i Kolding til at udvikle tanker om at forandre sundhedsvæsenet. En britisk sygeplejerske satte for alvor gang i forsamlingen med en levende beretning om egne positive erfaringer med at skabe forandringer i det engelske sundhedsvæsen.

Lederne gik i laboratoriet

Hvilke spor skal sundhedsfaglige ledere træde i fremtiden? Det var sygeplejefaglige ledere fra sundhedsvæsenet og forskere inviteret til at drøfte på det såkaldte Ledelseslaboratorium, som er et af de første forsøg på at arbejde med faglig udvikling igennem Dansk Sygeplejeråd på en ny måde, hvor medlemmerne kan engagere sig i et emne, der netop interesserer dem.

Skab forandringen sammen

Sygeplejersker kan ændre sundhedsvæsenet ved at handle sammen og handle nu, mener den britiske sygeplejerske Jackie Lynton. Hun har sammen med andre sygeplejersker formået at mobilisere flere end 800.000 ansatte i det britiske sundhedsvæsen til at skabe positive forandringer via deres daglige arbejde.

Etik

Brug robotbabyer varsomt

Når unge sårbare kvinder og udviklingshæmmede skal beslutte, om de vil være gravide eller ej, kan mere end hver anden kommune i dag tilbyde et forløb med en babysimulator. Men kommunerne og sundhedsplejerskerne skal agere med omhu, hvis forløbet skal være etisk forsvarligt, lyder det fra bl.a. formanden for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker.

Debat

Hørt! Heroinmisbrugere mangler en stemme

Heroinmisbrugere har siden 2010 kunnet få lægeordineret heroin, men reglerne for udlevering er så stramme, at det giver problemer for brugerne. Sygeplejerske Tanja Due vil gerne have reglerne ændret.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Rikke Agnete Pedersen

Hvad kendetegner en god sygeplejerske? "Det er én, der har faglig stolthed og modet til at gøre opmærksom på det, når noget ikke er til patienternes bedste.”

Tendentiøst: Robusthed søges

Efterspørger man robusthed som kompetence, risikerer man at individualisere et strukturelt problem, mener eksperter.

Skiftedag: Jeg får et kick ud af at gå på arbejde

Som hjemmesygeplejerske var Sabrina Schubert glad for tiden til den enkelte borger og blikket på det hele menneske. Men hun savnede en hurtigere patientrespons på behandlingen og en mere uforudsigelig arbejdsdag. Det får hun til gengæld nu i sit nye job i akutmodtagelsen.

Anmeldelser