Sygeplejersken Årgang 2017 nr. 10

I dette nummer

Tema: Løn

Sandheden om lønnen

HØJERE LØN. Det er, hvad sygeplejersker beder Dansk Sygeplejeråd kæmpe for ved OK18. Forberedelserne er allerede i fuld gang, men hvad tjener sygeplejersker egentlig?

Hvem bestemmer din løn?

Sygeplejerskers og øvrige offentligt ansattes løn bliver finansieret af skat. Der er kun èn fast økonomisk ramme at forhandle om, og hvis f.eks. sygeplejersker skal have mere i løn, skal pengene tages fra andre grupper, hvilket ikke er realistisk. Grafikken viser, hvordan lønnen til offentligt ansatte dannes.

Second victim

Fejl kan slå hårdt - også når de ikke har konsekvenser for patienter

Det er ikke kun patienter, der risikerer at blive ofre, når der sker utilsigtede hændelser i sundhedssektoren. Fejl kan ramme personalet hårdt på deres faglighed og psyke – også selv om fejlene har været uden konsekvenser for patienter. Et studie fra Region Sjælland kaster lys på det såkaldte ”second victim”-syndrom.

Skammen rammer selvet

Sygeplejersker lever i en konstant moralsk risikozone, hvor fejl og hændelser kan få alvorlige konsekvenser for patienter og dem selv i form af second victim-syndromet. Det er en kollektiv udfordring, siger professor Terje Mesel.

Vær åben, når noget er galt: "Slog jeg ham ihjel?"

Malene oplevede for nogle år siden, at en patient døde af hjertestop på hendes vagt under frustrerende omstændigheder. Oplevelsen med den utilsigtede hændelse slap først sit tag i hende et par år efter. Det har hjulpet at være åben om sagen og følelserne.

Valg til KB/LF 2017

…Medindflydelse er ikke det samme som at få sin vilje

Som medlem af en kredsbestyrelse får du indflydelse på de tilbud, som Dansk Sygeplejeråd giver til medlemmerne såvel lokalt som fra Kvæsthuset i København. Mangeårigt kredsbestyrelsesmedlem opfordrer alle medlemmer til at stille op til valget til efteråret.

Det laver formændene

Valg til KB/LF 2017. Sygeplejersken har i anledning af efterårets valg til Dansk Sygeplejeråds fem kredsbestyrelser samt valget til Lederforeningens bestyrelse stillet to spørgsmål til de fem kredsbestyrelsesformænd og Lederforeningens formand. Besvarelserne giver indsigt i arbejdet i kredsene og i Lederforeningen, set fra de politisk valgte formænds side. Alle seks formænd udgør en del af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse.

Sundhedspolitik

Langt flere patienter skal behandles i eget hjem

I de kommende år skal sundhedsopgaver flytte fra sygehuse og ud i almen praksis, sundhedshuse og til behandling i eget hjem. Ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby er der markante forandringer på vej i sundhedsvæsenet som følge af en aldrende befolkning, som lever længere med kroniske sygdomme.

Nedbrud

Når teknologien fejler

Nedbrud. Sundhedsvæsenet er utrolig afhængigt af teknologi, så hvad sker der, når computerne pludselig ikke virker på grund af f.eks. netværksnedbrud eller hackerangreb?

I HVERT NUMMER

Fuldt fortjent: Det rammer en for livet

En lukningstruet arbejdsplads betød for en kort stund, at Hanne Elise Hansen lagde sygeplejen på hylden. Hun blev ramt af stress, men et nyt job hjalp hende til at overvinde den.

Skiftedag: Man skal turde stille de svære spørgsmål

På hjerteafdelingen kommer der både patienter med medfødt hjertefejl, patienter med hjertesvigt og dem, der har brug for et helt nyt hjerte. Tanja Jørgensen har aldrig haft med hjertepatienter at gøre før, men trives godt med den nye udfordring, som udvikler hendes faglighed.

Debat

Hørt! Helsesøstre til danske unge

De danske gymnasier skal have sundhedsplejersker ligesom i Norge, for ungdommen slutter ikke efter folkeskolen, mener sygeplejerske Signe Zenia Hulgaard-Bruvold.

Tendentiøst: Kunstig intelligens og varme hænder

Sundhedsvæsenet tager nu de første skridt mod en fremtid, hvor kunstig intelligens er en integreret del af hverdagen. Det er dog stadig vigtigt at huske på, at mennesker ikke kan erstattes af maskiner.

Anmeldelser