Sygeplejersken Årgang 2017 nr. 13

I dette nummer

Tema: Organdonation

Mellem meninger og mangel på organer

ORGANDONATION. Hvis Danmark går fra informeret til formodet samtykke, vil manglen på organer ophøre, mener flere eksperter. Andre er uenige i, at det er vejen frem. Den etiske debat om organdonation er massiv for tiden, og midt imellem de mange meninger står sygeplejerskerne. De arbejder til daglig med de mennesker, som debatten vedrører; patienter, pårørende og recipienter.

Transplantationskoordinatoren

Mette Gotlieb eller en af hendes tre kollegaer på Rigshospitalet på arbejde hver dag, 24 timer i døgnet, hele året rundt.

Altid klar til at rykke ud

Lisa Lykke Jensen og Heidi Klæbel er udrykningssygeplejersker. Det betyder, at de står klar til at assistere intensivafdelinger, når en patient er en potentiel organdonor. Jobbet indebærer også svære samtaler med pårørende.

Dialysesygeplejersken

Sygeplejerskerne Lena Larsen og Christina Bryde Lauritzen kommer i deres arbejde tæt på de mennesker, som står på venteliste til en ny nyre.

Mit liv på ventelisten

Kristine Lykke Roed har været nyresyg hele sit liv. Da hun var ni år, fik hun en nyre af sin mor. Men den fungerer kun 10 pct., så nu er hun på venteliste til en ny. Det har hun været i snart syv år.

Barselsafsnit

Færre sygeplejersker på barselsafsnit

Babyboom I: De komplicerede graviditeter, fødsler og barselsforløb er blevet flere. Alligevel går antallet af sygeplejersker på barselsafsnit ned, og nogle steder bliver de erstattet af jordemødre. Den udvikling vil formanden for Fagligt Selskab for de gynækologiske obstetriske sygeplejersker gerne vende.

Vi tænker langt mere kreativt

Babyboom III. Før var der en barriere for at bede hinanden om hjælp på tværs af faggrupper på føde- og barsels-afsnittene på Kolding Sygehus. En ny ”Patienten først”-strategi har betydet, at sygeplejersker og jordemødre nu bruger hinandens ressourcer på nye måder, f.eks. via en månedlig onsdagsundervisning.

Illegale flygtninge

Dem, som systemet ikke må hjælpe

Illegale flygtninge. Antallet af asylansøgere er nedadgående, men flere end nogensinde bliver behandlet på Danmarks to sundhedsklinikker uden om det danske sundhedssystem. Patienterne henvender sig især pga. problemer med hud, tænder, graviditet og bevægeapparat.

Privilegie forpligter

Illegale flygtninge. Sundhedsklinikkerne er afhængige af, at bl.a. sygeplejersker vil arbejde frivilligt. Det er der mange, der gerne vil. To af dem er Helle Høstrup og Linea Ramsdahl, som begge har været vidne til flygtningekrisen ved de græske kyster.

Faldforebyggelse

Uddybende faldudredninger giver færre fald

Sundhedsstyrelsen er på vej med nye kliniske retningslinjer for faldforebyggelse, da faldulykker er den mest udbredte ulykkestype blandt ældre. Men i Rødovre Kommune er man allerede i fuld gang med at forebygge fald og øge de ældres livskvalitet.

Fejl

Patient klagede over smerter under skopi

Sygeplejersker udfører i dag mange opgaver, der er forbeholdt læger. Det kræver, at de er oplært til opgaven, og at der foreligger delegation og instrukser for deres arbejde. En skopisygeplejerske fik en patientklage i netop den situation.

I HVERT NUMMER

Anmeldelser

Boganmeldelser

Læs i dette nummer af Sygeplejersken anmeldelser af: "Fra forskning til praksis", "Portfolio i praksis", Robusthed i praksis" og "Børn og skilsmisse"

Debat

Hørt!: Det kunne også have været mig

En læge fra Svendborg er blevet dømt for en fejl, som har fået læger over hele landet til slutte op om kampagnen #detkuhaværetmig. ”Det kunne også have været mig,” erklærer sygeplejerske og uddannelsesleder, Dorthe Boe Danbjørg.