Sygeplejersken Årgang 2017 nr. 14

I dette nummer

Tema: Somatisk tvang

Nu kan du tvinge pillen i patienten

SOMATISK TVANG. ”Det bliver en stor forandring for sygeplejersker.” Sådan siger formanden for Sygeplejeetisk Råd, Annette Hegelund, om den nye lov, der tillader tvang i somatisk behandling fra årsskiftet.

Tvang ødelægger tilliden

Tvang er ikke nødvendig i behandlingen af mennesker, der har en demenssygdom. Det mener Charlotte Agger, der i 17 år har været leder af Demenscenter Pilehuset i København.

Kollegerne mangler tid og erfaring

Tvang hører fortiden til og bør forekomme yderst sjældent, mener en sygeplejerske og en socialpædagog på Lions Kollegiets Center for Erhvervet Hjerneskade. De savner interesse for deres pædagogiske metoder andre steder i sundhedsvæsenet.

Norge: Lov kastede nyt lys på at undgå tvang

I snart 10 år har norske sundhedsprofessionelle kunnet behandle en borger med tvang. Med loven fulgte en intens kompetenceudvikling, og det førte til øget opmærksomhed på alternativer til tvang i hverdagen, siger forskere fra Center for Medicinsk Etik ved Universitetet i Oslo.

Loven fører til mindre tvang

Den norske sygeplejerske Margaret Finnvik mener, at tvang skal bruges som absolut sidste mulighed. Hendes erfaring er, at den norske lovgivning har betydet mindre tvang.

Fagbladet Sygeplejersken i 117 år

Sygeplejersken for 117. gang

I år er 117. årgang for sygeplejerskernes fagblad, og i den forbindelse har vi taget et kig tilbage i tiden.

Sygeplejehistorie

Et sygeplejerskeliv i en kuvert

Minder. Dansk Sygeplejehistorisk Museum rummer en stor samling af gamle uddannelsespapirer og erindringer, og museet er altid interesseret i materiale, papirer og fotos. Bodil Lund har bidraget med fortællingen om sin fars kusine.

Patientinddragelse

7 sikre veje til at inddrage patienten

Patientinddragelse. Mange patienter oplever, at personalet undlader at spørge ind til deres egne erfaringer med deres sygdom. Hæmatologisk Afdeling X på OUH har ændret deres kommunikation efter besøg af to kommunikationseksperter.

I HVERT NUMMER

5 minutter med ... Annemette Blach

Patienten er ekspert på sit liv, og jeg ville ønske, patienten fik større medbestemmelse, så vi undgår udsigtsløs behandling. Og at vi indser, at døden er naturlig og ikke skal betragtes som en medicinsk katastrofe.

Anmeldelser

Juleferielæsning: Det svære i livet

Fem forslag til læsning i juleferien. I julen er vi sammen enten i familien eller med andre nære. Vi giver plads til hygge og fællesskab, tænder stearinlys og hænger røde hjerter på et grønt træ. Men nogle mennesker er ikke så heldigt stillede, de magter ikke fællesskabet eller er ramt af at have mistet, og de fem gode bøger handler netop om at miste. Ikke nødvendigvis livet, men måske livsappetitten eller kærligheden. God læselyst.

Boganmeldelser

Læs i dette nummer af Sygeplejersken anmeldelser af bøgerne "Infektionshygiejne - en grundbog til sundhedsprofessionelle", Basal kvalitetsudvikling", "Virkemidler i voksenundervisning - 7 trin til at lykkes" samt "Skriv artikler - om videnskabelige, faglige og formidlende artikler".

Debat

Hørt!: Instagramopdateringer kan underminere sygeplejen

Skal sygeplejersker opdatere Instagram-profiler for deres arbejdsgivere? Det tager tid og tankevirksomhed og risikerer at underminere relationen med patienterne og selve sygeplejefaget, forudser sygeplejerske Stine Lægård Skovhus.