Sygeplejersken Årgang 2017 nr. 3

I dette nummer

Tema: Pårørende

Pårørende føler sig overset

PÅRØRENDE. Otte ud af 10 sygeplejersker mener, at de pårørende er en vigtig kilde til viden om patientens helbred, men de pårørende oplever ikke, at de bliver brugt som vidensressource.

Svært at rekruttere pårørende

Hver anden måned mødes en gruppe kræftsyge, pårørende og sundhedsprofessionelle for at tale om, hvordan de kan forbedre vilkårene for patienter og pårørende på Vejle Sygehus.

Vi har været to om min sygdom

I 2010 fik Karen Lauridsen konstateret brystkræft, og for hendes mand, Tom Jerwiarz, føltes det naturligt at træde ind i rollen som aktiv pårørende igennem kemokure, operationer, undersøgelser og kontroller.

Familiesamtaler kan lindre angst og smerte

På Onkologisk Afdeling på Sygehus Lillebælt i Vejle arbejder sygeplejersker målrettet på at inddrage de pårørende i patientens sygdomsforløb. Et forsøg med familiesamtaler har haft så positive effekter, at ordningen er blevet permanent.

Pårørendeinddragelse rundt omkring i verden

Mange andre steder end i Danmark arbejder man i sundhedsvæsenet med at inddrage den ressource, pårørende kan være for både patienter og plejepersonale. Nogle steder er det som i Norge indskrevet direkte i loven, mens det andre steder har form som et mål eller en anbefaling. Det betyder, at arbejdet med inddragelse af pårørende har mange forskellige former og indgangsvinkler, der kan tjene som inspiration.

Risikobaseret tilsyn

Nyt syn på tilsyn – særligt i kommunerne

Kommunerne har lagt ryg til et stigende antal indberetninger om utilsigtede hændelser i de seneste år. Alligevel er det nu slut med tilsyn på alle plejehjem mindst hvert andet år. Det følger af en større omlægning fra frekvens- til risikobaseret tilsyn, og det kan faktisk føre forbedringer med sig, mener DSR.

Grænseløst

Man stiller ikke uforberedt op til 50 unge

En ny rapport om det grænseløse arbejde viser, at det især slider på offentligt ansatte, der har med mennesker at gøre. Sygeplejersker oplever i høj grad at have uklare fag- og ledelsesgrænser, konstant mentalt pres og at arbejde gratis for at nå kerneopgaver. Sygeplejerske og underviser Ellen Bye Jensen er en af dem .

Sammen om DSR

Ideen blev født på en P-plads

To sygeplejersker undrede sig og stillede et vidtgående forslag på DSR’s kongres. Det endte med at blive udgangspunktet for den store fornyelsesproces i SAMMEN OM DSR.

Komprimeret debat ender i konkrete forslag

Et såkaldt Udviklingslaboratorium har samlet input fra hele organisationen til udviklingen af fremtidens DSR. Processen med SAMMEN OM DSR fortsætter nu i hovedbestyrelsen frem til kongressen i juni.

Mette undrer sig og gør noget ved det

Mette Svendstorp har kastet sig ud i at opfinde medicinberegneren Pharmacus. Den kan ende med at revolutionere og forenkle receptproceduren samt forebygge fejlmedicinering.

Dagen, hvor du kan forandre sundhedsvæsenet

Datoen er sat, og de første løfter er allerede afgivet. Den 18. maj er det Change Day i det danske sundhedsvæsen, hvor små positive forandringer i hverdagen skal skabe store forandringer i et presset system.

I HVERT NUMMER

5 minutter med... Bernie Scheibel

”Find de dygtigste mennesker på din afdeling og spær øjne og ører op og sug alt til dig. Og sørg for at læse op på tingene. På den måde bliver du sikker på, at det, du laver, er rigtigt og baseret på viden.”

Skiftedag: Det er fantastisk at være med til …

Jobbet som projektsygeplejerske på Klinisk Forskningsenhed indebærer et stort ansvar for Cæcilie Skov Hansen. For det er bl.a. hende, der bidrager til, at forsøgene med kræftpatienter forløber, som de skal.

Anmeldelser

Debat

Hørt! Bæltefikserede patienter overlades til vikarer

Ifølge sygeplejerske Karen Hvid Fejrskov er det nærmere reglen end undtagelsen, at der på psykiatriske afdelinger bliver ringet efter en vikar, når de allerdårligste patienter skal passes, fordi de faste medarbejdere har for travlt.