Sygeplejersken Årgang 2017 nr. 5

I dette nummer

Tema: Sygeplejeklinikker

Sygeplejens stille succes

SYGEPLEJEKLINIKKER. Kommunale sygeplejeopgaver som sår- og kompressionsbehandling, diverse injektioner og vejledning er gennem de seneste 15 år stille og roligt flyttet ud af borgernes hjem og ind på en af landets omkring 250 sygeplejeklinikker. Både sygeplejersker og borgere hilser udviklingen velkommen og fremhæver fordele som mere fleksibilitet, bedre arbejdsvilkår og bedre udnyttelse af sygeplejeressourcerne. Men sygepleje i borgerens eget hjem er og skal stadig være en mulighed, mener både fagfolk, eksperter og Ældre Sagen.

Når livet er for kort til hjemmebesøg

I Kalundborg Kommune skal de borgere, der er i stand til det, bruge sygeplejeklinikken i stedet for at få hjemmebesøg. Både sygeplejersker og borgere er glade for ordningen. Nogle dog mere end andre.

Hvad hvis borgeren ikke vil eller kan?

Kommunerne kan som udgangspunkt ikke tvinge borgere til at modtage sygepleje i klinik i stedet for eget hjem. For nogle borgere kan det være nærmest umuligt pga. økonomi, da transporten til og fra klinikken ikke er tilskudsberettiget. Det kalder på en revision af Sundhedsloven, mener bl.a. Ældre Sagen.

Udbyg sygeplejerskernes rolle

Står det til OECD, bør sygeplejerskernes rolle i det nære sundhedsvæsen udbygges endnu mere, f.eks. i form af sygeplejerskeledede forebyggende sundhedsklinikker. Sygeplejeklinikkerne er et skridt på vejen, mener formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

Dødsbevidsthed

Ingen genoplivning, tak

Når døden bliver set som en sygdom, der kan behandles, bliver det sværere at tale om den. Det kan medføre overbehandling og en uværdig afsked med livet. På hjertemedicinsk afdeling på Horsens Sygehus har man derfor systematiseret samtaler om døden og genoplivning. En fremgangsmåde, der giver så god mening, at det udbredes til hele hospitalet.

Vi skal ikke være dus med døden

På Rigshospitalet kommer læger og sygeplejersker til hospitalets præst Lotte Blicher Mørk, fordi de mangler et sprog til at kunne tale om døden og sorgen.

Her taler vi om døden

På Kildevæld Sogns Plejehjem i København er livet i centrum, men derfor behøver døden ikke være et tabu. Her arbejder personalet løbende med, hvordan man taler om døden. To gange om året er der fællessamtaler for de beboere og pårørende, der har lyst. Derudover sørger sygeplejerskerne for at gennemføre Advanced Care Planning-samtaler med de beboere, der er alvorligt syge, om deres ønsker til den sidste tid og tiden bagefter.

Kirsten Stallknecht Prisen

Sygeplejersker vil ikke stiltiende acceptere forholdene

10 sygeplejersker er indstillet til at modtage Kirsten Stallknecht Prisen 2017. Prisen gives til en sygeplejerske, som indenfor de seneste to år har brugt sin ytringsfrihed til offentligt at markere sig i debatten om bla. sygeplejefaglige, etiske og/eller sundhedspolitiske problemstillinger.

Sammen om DSR

Sygeplejersker drømmer om solidaritet

De mange input i SAMMEN OM DSR fra sygeplejersker, tillidsfolk og kredsbestyrelsesmedlemmer er blevet til fire pejlemærker, der skal udmønte sig i konkrete ændringsforslag ved den ekstraordinære kongres i juni.

Debat

Hørt! Det er sindssygt ufølsomt

Sygeplejerske Inger-Lise Ørhede synes, det er tankeløst og ufølsomt, når ordet ”sindssyg” bliver brugt i flæng. I et debatindlæg opfordrer hun til, at man tænker på sindslidende og pårørende, inden man kaster om sig med ordet.

Flygtninge

Til fods fra Berlin til Aleppo

Sygeplejerske Jorit Tellervo har som en del af projektet ”Civil March for Aleppo” vandret 125 km af den lange fredsmarch fra Berlin til Aleppo for at vise sin støtte til syriske flygtninge.

I HVERT NUMMER

5 minutter med... Anne-liv Gerber

"Det var super angstprovokerende at stå over for fem sundhedsfaglige personaler, hvoraf tre var læger. Men da jeg kom i gang, kørte det, og jeg fik virkelig god respons. Jeg var helt flyvende bagefter, og det gav mig et kæmpe selvtillids-boost som sygeplejerske.”

Målet er at skabe et helt menneske

I jobbet som sygeplejerske på Center for Neurorehabilitering ved Danmarks eneste epilepsihospital, Filadelfia, har Marie Møllenborg fokus på genoptræning, når hun hjælper hjerneskadede mennesker efter mantraet ”når liv reddes, skal liv leves”.

Anmeldelser