Sygeplejersken Årgang 2017 nr. 9

I dette nummer

Tema: Akutteams

Akutteams breder sig

AKUTTEAMS. Over hele landet er kommunerne i fuld gang med at implementere Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger for kommunale akutfunktioner ved at oprette akutteams, akutpladser eller begge dele, og det har ført til det højeste antal akutteams nogensinde.

Med akutteamet på arbejde

Helsingør Kommune etablerede som de første i Danmark et akutteam, og Sygeplejersken har fulgt det nu 20 år gamle team igennem en helt normal arbejdsdag.

Hvor er evidensen?

Akutteams og lignende akutfunktioner implementeres i stor stil i landets kommuner, men der mangler evidens på området, mener eksperter og sygeplejersker.

Kært barn har mange navne

UST, MAT eller tryghedshotel. Det kan være svært lige at spotte, men disse navne er bare et par af mulighederne for, hvad landets forskellige kommunale akutfunktioner kalder sig.

Sygefravær

Sygefraværet har bidt sig fast

”Jeg er syg i dag.” Den melding giver menige sygeplejersker deres arbejdsplads 13 dage om året i gennemsnit, og fraværet har i årevis ligget stabilt højt. En del af fraværet skyldes et presset arbejdsmiljø, og det kan der heldigvis gøres noget ved.

Psykiatrisk afdeling slog sygefraværet ned

For et par år siden besluttede ledelsen på Psykiatrisk Afdeling i Odense, at nu ville de gøre en ekstra indsats for at få et højt sygefravær ned. Forinden havde det ikke battet meget at følge sygefraværspolitikkens regler om opringninger og samtaler. Hvad skulle der så til?

Prestige og indflydelse giver mindre sygefravær

Placeringen i hierarkiet på en arbejdsplads er afgørende for sygefraværet. Jo højere indflydelse og prestige, man har på sit arbejde, jo lavere er ens fravær. Sygeplejerskers sygefravær er på højde med andre professionsbachelorers.

Smitteveje

Skru op for hygiejnen!

Antibiotikaresistente mikroorganismer er ifølge WHO den største udfordring for sundhedsvæsenet, men på professionshøjskolerne er undervisningen i infektionshygiejne skåret ned, og det vækker bekymring blandt hygiejneansvarlige.

Europamestre i håndhygiejne

Nordsjællands Hospital i Hillerød har modtaget ”European Hand Hygiene Excellence Award 2017”, der tildeles ud fra kriterierne kreativitet, innovation og ledelsesforankring. Arbejdet med at forbedre håndhygiejnen er lykkedes så godt, at de ligger lavere end de fleste andre hospitaler i forekomsten af de mest almindelige hospitalsinfektioner.

Arbejdsmiljø

Lønninger

Startløn er steget under sygeplejerskemangel

Sverige. Der er katastrofal mangel på sygeplejersker i Sverige, og især de små kommuner er hårdt ramt. Samtidig er en langvarig kamp for højere startlønninger endt i sejr for sygeplejerskerne.

I HVERT NUMMER

Studerende i praksis: ...en grum skuffelse

Hjemmeplejen var slet ikke rustet til at være uddannelsessted. Oplevelsen skabte en bevidsthed hos den studerende om, at det vil hun gøre meget bedre, når hun engang får mulighed for at blive klinisk vejleder.

Skiftedag: Jeg er vant til at give blod – nu tager jeg blod

Som sygeplejerske i Den Mobile Blodbank tapper Maria José Nicolau blod fra frivillige danskere. Hver dag er arbejdspladsen ny, og i den første tid har hun derfor både mødt Christiansborg-politikere, unge universitetsstuderende og fabriksarbejdere.

Sammen om DSR

Sygeplejens mangfoldige historie

SAMMEN OM DSR. Sygeplejens historie – dansk såvel som udenlandsk – spænder vidt og danner en fantastisk ramme om en profession i stadig udvikling. En historisk-faglig bevidsthed er med til at fastholde den sygeplejefaglige bevidsthed i en tid, hvor tværfagligheden breder sig.

Debat

Debatindlæg

Debat om brug af studerende som tolke, obligatorisk videreuddannelse for anæstesisygeplejersker og meget mere

Tendentiøst: Tværprofessionel kampzone

”Vi skal arbejde tværprofessionelt med borgeren i centrum”, lyder det i politiske erklæringer. Men det tværprofessionelle rum er også en kampzone, hvor der er forhandling, hierarkier og magtrum på spil.

Anmeldelser