Den gode historie, man kan lære af

Årets Kliniksted. Igen i år har Sygeplejestuderendes Landssammenslutning kåret Årets Kliniksted. Der var i alt 119 kliniksteder, som blev indstillet til titlen fordelt over hele landet, og vinderne er nu fundet.
Der var smil på læberne, da Årets Kliniksted i Region Sjælland blev fejret den 3. januar. SLS besøgte barselsafsnittet G73 på Roskilde Sygehus for at overrække dem beviset, og det blev også fejret med kage.
Foto: Claus Bech
Vinderne af årets kliniksted
  • Region Hovedstaden: Øre-næse-hals Sengeafsnit 311 på Gentofte Hospital
  • Region Sjælland: Afsnit for Barsel G73 på Roskilde Sygehus
  • Region Syddanmark: Dybbøl Plejecenter i Sønderborg Kommune
  • Region Midtjylland: Kirurgisk sengeafsnit B6 på Regionshospitalet Randers
  • Region Nordjylland: Medicinsk Gastroenterologisk sengeafdeling 9Ø på Aalborg Universitetshospital.

Bag om prisen:

De sygeplejestuderende indstillede sidste år 119 kliniksteder til titlen Årets Kliniksted. Af dem udvalgte en jury to kliniksteder fra hver region. Derefter var det de studerendes stemmer, der afgjorde, hvem der vandt.

Årets Kliniksted er en arbejdsplads, hvor man springer op af sengen for at møde ind. Et sted, hvor der er plads til smil og latter i en travl arbejdsdag. Og hvor man som studerende bliver udfordret på en professionel og støttende måde.

Sådan lyder nogle af de rosende ord fra studerende, der har indstillet en række kliniksteder som årets bedste i hver af landets fem regioner. Vinderne er nu kåret.

I indstillingerne bliver de kliniske vejledere også rost, og om dem står der bl.a., at man som studerende er tryg ved sin vejleder, som på bedste vis varetager de studerendes plads på afdelingen.

"Årets Kliniksted er den gode historie, som man kan lære af." Det fortæller næstformanden i Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Elisa Valentina Landgreen. I år var der mange gode historier, for i alt havde 119 studerende indstillet det sted, som de mente fortjente titlen som Årets Kliniksted.

Vejlederne skal hyldes

Udover at fortælle historier man kan lære af, så er også de kliniske vejledere en af grundene til, at Årets Kliniksted bliver kåret hvert år. I år for 6. gang.

"Vi kårer Årets Kliniksted, fordi de kliniske vejledere skal hyldes og anerkendes for deres gode arbejde. Men også for at de studerende på en positiv måde kan fortælle, hvordan de gerne vil have, klinikstederne skal forholde sig til dem," siger Elisa Valentina Landgreen.

Klinisk vejleder Birgitte Ellen Sværke fra Region Sjælland er glad for nomineringen og titlen. Hun har været vejleder for de sygeplejestuderende på barselsafsnittet G73 på Roskilde Sygehus i otte år.

"At være vejleder bidrager til min faglighed og arbejdsglæde. Jeg trives godt med vejlederopgaven, og for mig giver det mening at være med til at uddanne nye sygeplejersker," siger Birgitte Ellen Sværke og fortæller, at nomineringen og titlen fungerer som motivation.

"Det var en overraskelse og en ære at blive Årets Kliniksted, og det giver glæde og motivation til opgaven fremadrettet," siger hun.

Gode råd fra kliniske vejledere
  • Region Hovedstaden, Leonora Kristine Bruun Sønderup:

Man skal som afdeling have en fælles inkluderende og respekterende kultur i forhold til at have studerende. Der er fokus på teamsamarbejde og stor ledelsesmæssig bevågenhed på uddannelsesopgaven. De studerende skal føle sig ventede og velkomne, derfor får de en mail tre uger før opstart med detaljerede planer, hvilket giver overblik over forløbet og de planlagte læringsrum.

  • Region Sjælland, Birgitte Ellen Sværke:

Man skal have en velforberedt plan og struktur for forløbet med tydelige og løbende konkrete forventninger til studie af teori og kompetenceudvikling. Der skal være tæt forløb mellem vejleder og studerende, og man skal møde den studerende med respekt. Sidst, men ikke mindst er det vigtigt for mig at videregive passionen for faget og huske det varme hjerte og humoren i en travl hverdag.

  • Region Syddanmark, Dorte Kranz:

Ret hurtigt i praktikforløbet at lade den studerende selvstændigt varetage enkle sygeplejefaglige opgaver. Dette giver selvtillid. Min erfaring siger mig, at læring og udvikling blomstrer ved anerkendelse af og fokus på det, den studerende gør godt. Det giver lyst og mod på at prøve det, man ikke tør, eller det, man synes er svært. At man som vejleder hele tiden har fokus på faglighed og kvalitet, smitter på den gode måde af på den studerende.

  • Region Midtjylland, Lotte Færgemann Pedersen og Birgitte Thybo:

Der skal være faste holdepunkter for dagen samt refleksionsseancer, og den studerende skal føle sig anerkendt og blive socialiseret på afdelingen. Det gør vi ved at møde den studerende, der hvor han eller hun er i læringsprocessen, og ved, at de kliniske vejledere og daglige vejledere er motiverede, engagerede og kan begejstre for læring og for sygeplejen.

  • Region Nordjylland, Lene Badstue Sandell:

Vi engagerer os i den enkelte studerende, da den studerendes læringsmuligheder er individuelle. Derfor afholder vi en forventningssamtale, hvor der er klare mål og forventninger til hinanden. Vi er altid åbne for at revurdere de planer, der er lagt, da nogen f.eks. kan have behov for ugentligt at få en opfølgningssamtale, og andre kan have behov for mere støtte ved at gå tæt med en vejleder.