Læserbrev: Stop med at lokke os til Norge!

Hvorfor lokke danske sygeplejersker til Norge, når der er brug for dem i Danmark? Sådan spørger en læser med henvisning til annoncerne på bagsiden af Sygeplejersken.

Når sidste side af Sygeplejersken vendes, ser læseren en person, som skuer ud over naturskønne bjerglandskaber. Billedet ledsages af en tekst med løfter om fantastiske oplevelser i Norges natur samt "… stor frihet, gratis bolig og god lønn". Annoncerne får læseren til at drømme om selv at stå på en smuk bjergtop og kigge ud. Hver eneste bagside af Sygeplejersken har været solgt til vikarbureauet Dedicare siden 2012. Det drejer sig om ca. 80 sider.

Jeg undrer mig over, at fagbladet, som udgives af Dansk Sygeplejeråd (DSR) bringer annoncer med opfordringer til danske sygeplejersker om at tage til Norge og arbejde.

For det første vil Danmark opleve mangel på sygeplejersker frem mod år 2025 ifølge opgørelser fra Finansministeriet. Desuden viser tal fra Sundheds- og Ældreministeriet, at rekruttering af arbejdskraft i sundhedssektoren allerede har vist sig at være vanskelig. Derfor virker det ufornuftigt, at fagforeningen bringer annoncerne. Hvorfor lokke danske sygeplejersker til Norge, når der er brug for dem i Danmark?

For det andet ser jeg, at annoncerne i løbet af foråret særligt retter fokus mod, at sygeplejersker kan opnå en ekstra indbringende sommer. F.eks. hedder det i Sygeplejersken 2017;(6) "Vil du tjene ekstra gode penger bør du vurdere en jobb-ferie (…) Husk at også du, som er i en fast stilling, kan ha anledning til å supplere med et vikariat". Sygeplejersker i faste stillinger opfordres her til at bruge deres ferie på at arbejde i Norge. Da DSR har bidraget i forhandlinger om sygeplejerskers ret til ferie, virker annoncerne utroværdige.

Jeg mener ikke, det kan være DSR’s opgave at plante tanken om at arbejde i Norge. DSR burde derimod støtte op om sygeplejerskers afholdelse af ferie. Mit ønske er, at læseren, når sidste side af fagbladet vendes, sidder tilbage med en oplevelse af sammenhæng mellem de annoncer, der bringes, og varetagelsen af vores interesser.

 

Svar fra Sygeplejerskens redaktion

Kære Laura Ostersen

Tak for dit indlæg. Vi bringer de omtalte annoncer fordi de holder sig inden for det sæt af etiske og juridiske retningslinjer, der er gældende for annoncer i Sygeplejersken. Angående den konkrete annonce, så er det et krav fra redaktionens side, at der til hver annonce tilføjes en passus med en opfordring til at søge yderligere oplysninger på dsr.dk/jobiudlandet

Med venlig hilsen, Redaktionen