Fuldt fortjent: Det handler om mennesker

Solveig Lauridsen er både nyretransplanteret, brystkræftover-lever og sygeplejerske gennem 41 år. Hun kender om nogen til livet på et hospital – fra flere vinkler.

"Jeg står og kigger ned på det her rødmossede ansigt med blå næse, læber og ører. Pludselig får han sådan et klart skær henover ansigtet, og så udbryder han: "Hvor er du smuk!" Det er helt tydeligt, at han ser nogen eller noget for sig. I det samme kommer datteren løbende ind ad døren. Hun når lige at tage ham i hånden. Og så dør han."

Solveig Lauridsen
Solveig Lauridsen kommer ikke til at kede sig, når hun efter et langt arbejdsliv går på efterløn den 1. november i år. Udover at male i et galleri er hun kredsbestyrelsesmedlem i Nyreforeningen, hvor hun også sidder i donorudvalget.
Foto: Michael Drost-Hansen
Solveig Lauridsen beskriver, hvordan en arbejdsdag på akutmodtagelsen for år tilbage tog en uventet og tragisk drejning. Som ansat på det daværende Fredericia Sygehus havde hun ganske kort forinden taget imod en ældre herre, der var kommet ind for at få anlagt et kateter. Ved ankomsten var han voldsomt dårlig, og det blev hurtigt konstateret, at han havde problemer med hjertet. På katastrofestuen måtte personalet indse, at der ikke var mere at gøre.

"Det var både forfærdeligt og rørende. Tænk sig, hvor hurtigt sådan en situation kan udvikle sig. Ham har jeg tænkt på mange gange siden," fortæller Solveig Lauridsen.

Forskellige vinkler

"I dag taler man om relationer, men dengang hed det bare "at ville noget med mennesker". Det handler jo i bund og grund om at ville være med til at gøre en forskel og være noget for andre mennesker. Det var i hvert fald den motiverende faktor for mig," siger Solveig Lauridsen, der blev uddannet i 1977 og altid har vidst, hun skulle være sygeplejerske. De mange år i faget er ikke den eneste erfaring, hun har fra sygeplejen. På grund af en nyresygdom er hun to gange blevet nyretransplanteret, og for få år siden blev hun ramt af brystkræft. I dag er hun heldigvis kræftfri, men erfaringerne som patient tog hun med sig tilbage på arbejde.

"Når jeg førhen hørte om patientoplevelser, der var urimelige eller forkerte, så tænkte jeg, at det ikke kunne være rigtigt. Som sygeplejerske synes jeg jo, at vi gør alt, hvad vi kan," siger hun og fortsætter:

"Men under mine indlæggelser oplevede jeg det pludselig selv, så jeg har set tingene fra en anden vinkel. De erfaringer tog jeg med mig tilbage for at undgå, at noget tilsvarende skulle ske hos os."

Hvis Solveig Lauridsen skulle give ét råd videre til fremtidens sygeplejersker, er hun derfor slet ikke i tvivl: "Bevar omsorgen i sygeplejen."

Ikke fordi ansvaret påhviler den enkelte sygeplejerske, men fordi hun synes, det er vigtige ord at have in mente.

"Man taler så meget om karriere og uddannelse, når man rekrutterer, men det er dog patienterne, der er omdrejningspunktet. Det vigtigste er omsorg og god grundsygepleje. Det er det, der bør være i fokus," siger hun håbefuldt.

ikon-fuldt-fortjent

Fuldt fortjent

Her på siden kan du møde en sygeplejerske, som netop har modtaget Dronningens fortjenstmedalje i sølv. Medaljen kan tildeles personer, som har gjort en fortjenstfuld indsats og uafbrudt har været ansat inden for den samme offentlige myndighed i mindst 40 år. Det er arbejdsgiveren for den kvalificerede medarbejder, som kan indstille til medaljen

Emneord: