Studerende i praksis: "Jeg tror på, at udvikling er vejen frem til at sikre kvalitet i sygeplejen"

Der går mange tanker gennem hovedet på en person, som er i gang med sygeplejestudiet efter at have arbejdet som social- og sundhedsassistent. Bl.a. tiltrækkes hun af forskning i sygepleje.

Trine Valbjørn Madsen
Trine Valbjørn Madsen
Privatfoto
Mit første og andet semester har været slået sammen til ét semester. Jeg bestod eksamen og er nu på tredje og fjerde semester, yes. Min første praktikperiode som sygeplejerskestuderende nærmer sig, og det er indenfor et område, jeg aldrig før har stiftet bekendtskab med. Jeg skal ud og følges med en sundhedsplejerske i en uge. Det bliver spændende at komme ud i virkeligheden med mit studerende-navneskilt, men det er også en smule skræmmende, fordi det er nyt for mig, og jeg kan blive nervøs for, om jeg nu også er dygtig nok, og om jeg er på det faglige niveau, som forventes af mig.

Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent, og jeg har været ude på arbejdsmarkedet i sundheds- og omsorgsfaget. Jeg har prøvet at modtage nødkald og hjertestopalarmer, hvor man kommer ud til en borger eller patient, som er afhængig af hjælp til f.eks. at komme på toilettet, eller som har brug for mine faglige kompetencer til at være med til at redde deres liv.

Noget af det, som jeg gerne vil opnå ved at læse til sygeplejerske, er, at jeg gerne vil sikre, at den sygepleje og omsorg, jeg yder, er af den bedst mulige karakter. Det kan jeg være med til at sikre ved hele tiden at opdatere min viden og udvikle mig som fagperson, og her er videreuddannelse en oplagt mulighed. Jeg ser også sygeplejestudiet som en uddannelse med mange forskellige fremtidsudsigter og muligheder for at kunne specialisere sig indenfor et emne. Noget andet, som jeg vægter højt, er udsigten til at kunne stifte nærmere bekendtskab med forskning indenfor sygepleje. Jeg tror på, at udvikling er vejen frem til at sikre kvalitet i sygeplejen og til at sikre de mest optimale arbejdsforhold for sundhedspersonale.

Nu venter der en tid, hvor jeg igen skal ud og bruge det meste af min tid på at lære og på at koble teori på praksis. En af mine undervisere forklarede lidt om, hvad hun så som noget, der kunne være svært for os meritstuderende. Det er, at vi skal lære at være studerende igen. Vi skal lære, at vi ikke kommer i praktik for at "holde hjulene kørende". Vi kommer for at udvikle os som fagpersoner, for at udvide vores sygeplejefaglige kompetencer, for at koble vores nye teori på ny praksis. Vi skal lære at tænke og agere som sygeplejersker.

Jeg glæder mig til at komme i praktik som studerende og til at møde nye borgere, som i den kommende praktik er nybagte forældre med deres små nyfødte individer. Det er en målgruppe, som jeg ikke før har stiftet bekendtskab med i mit professionelle liv, og jeg kan godt mærke, at det gør noget ved mig. Indtil videre har jeg kunnet nikke genkendende til meget af teorien i min uddannelse til sygeplejerske, og jeg har ikke følt, at det var nyt for mig, men der er helt sikkert kommet mere dybde på. Dybden består i, at jeg nu har endnu mere teori bag mine handlinger, og jeg har bedre mulighed for at forstå, hvorfor jeg gør, som jeg gør, og hvorfor det virker.

Trine Valbjørn Madsen er 4.-semesterstuderende på VIA UC Viborg

Emneord: 
Kvalitet
Sygeplejestuderende