Sygeplejersken Årgang 2018 nr. 5

I dette nummer

Tema: OK18

Lockout udstiller et lidende sundhedsvæsen

OK18. Over halvdelen af de lockoutede hospitalsafdelinger og -afsnit er blevet undtaget fra lockout. En del af dem fordi de til daglig har en normering, der er alt for lav, eller som svarer til et nødberedskab. ”Vi er helt ude på kanten,” lyder det fra fællestillidsrepræsentant.

Mere i løn eller færre kolleger?

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, svarer på spørgsmål om løn og arbejdsforhold i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Fleksibilitet presser sygeplejen

Regionernes overenskomstkrav om mere fleksible sygeplejersker skaber frustrationer. Kravene giver faglig usikkerhed, stress-sygemeldinger og opsigelser, siger sygeplejerskerne. Regionerne mener til gengæld, at det handler om at udnytte kompetencerne til gavn for patienterne.

Sammenhold med en styrke som Vesterhavet

”Vi mangler at blive anerkendt for den værdi og den faglighed, vi har.” Sådan lød det fra Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, da hun stod på scenen foran 10.000 tillidsrepræsentanter på TR-stormødet i Fredericia den 22. marts.

Fællesskabet har aldrig før været så stærkt

Sygeplejerskernes bånd med lærere, socialrådgivere og resten af de offentligt ansatte er under OK18-forhandlingerne blevet historisk stærkt. Solidariteten mellem faggrupperne har foråret igennem udmøntet sig i demonstrationer og happenings, hvor ikke kun de offentligt ansatte men også deres støtter fra det øvrige Danmark er mødt talstærkt op.

Solidariteten kan give genlyd længe

OK18 er præget af et unikt sammenhold mellem de faglige organisationer. Hvis sammenholdet står distancen, kan det gavne organisationerne ved et evt. lov-indgreb, men også på længere sigt, siger arbejdsmarkedsforsker. Han vurderer, at magtbalancen er ved at tippe i retning af lønmodtagernes side.

Ligelønspulje er en vigtig sejr

Med oprettelsen af en ligelønspulje er det lykkedes Dansk Sygeplejeråd at få hele den offentlige sektor til at støtte den kamp for ligeløn, der altid har været en af fagforeningens helt store mærkesager.

Patientsikkerhed

En bombe under patienters rettigheder

Ressourcemangel. Patientorganisationer er dybt bekymrede for patienters rettigheder, efter at landsretten har afvist erstatning til en kvinde, som blev indkaldt for sent til mammografiscreening. Begrundelsen var mangel på ressourcer, og nu frygtes det, at dommen vil danne præcedens. Sagen er anket til Højesteret.

Sygeplejehistorie

"Vi talte ikke om det"

Besættelsen. Sygeplejerskerne vidste, at hospitalerne skjulte jøder og modstandsfolk på flugt, men talte aldrig om det. I en ny bog fortæller sygeplejersker om hverdagen under besættelsen 1940-45. Her bringes fire forkortede afsnit fra bogen ”Vi talte ikke om det, men vi vidste det”.

I HVERT NUMMER

5 minitter med ... Camilla Grønbæk Kristensen

”Jeg er bekymret for, at der vil blive stillet store krav til vores fleksibilitet på den måde, at vi som sygeplejersker skal kunne arbejde på forskellige afdelinger på tværs af sygehuse og specialer inden for regionen."

Hørt: Jeg vil ikke flyttes rundt som en skakbrik

Der er gode dage, og der er travle dage på Carina Hansens afdeling. Men de gode dage bliver færre, hvis sygeplejerskernes vilkår forringes med overenskomstforhandlingerne. Hun frygter, at det vil skræmme unge væk fra faget.

Skiftedag: "Jeg motiverer børn til sund livsstil

Siden sygeplejestudiet har Nana Park elsket at motivere mennesker til at skabe positive forandringer. I sit nye job støtter hun svært overvægtige børn og deres familier i at ændre kost- og motionsvaner.

Anmeldelser

Boganmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Sygepleje til ældre", "Syg litteratur", "Mentalisering i familien" samt "Kommunikation for sundhedsprofessionelle".

Debat

Læserbrev: Tid til refleksion

"Derfor opfordrer Sygeplejeetisk Råd også kraftigt sygeplejersker til at vedkende sig, at faget er dilemmafyldt og kan slide hårdt på det personlige plan."