Læserbrev: "Klimatosserne fra Nyborg"

På Dagkirurgisk Center i Nyborg startede vi i foråret 2019 projektet: ”Sortering for fremtiden”.

Ved hver operation smides som bekendt en stor mængde emballage ud fra diverse utensilier. Vi ville gerne tage ansvar for klimaet og sorterer nu plastik og papir fra det øvrige affald.

Projektet udsprang af en idé om at sortere affald, ligesom vi gør i vores egen husholdning.

Vi undersøgte, om det var praktisk muligt i forhold til affaldsstativer, genbrugsposer og den videre distribution af genbrugsmaterialet og ikke mindst, om det var økonomisk rentabelt.

Fra projektets start har der været stor entusiasme omkring affaldssortering, fordi det giver virkelig god mening, og fordi det faktisk ikke kræver mere tid. Det er let og hurtigt at skille papir og plastik fra hinanden på diverse indpakninger.

Udfordringen kan ligge i at finde ud af, hvad der egentlig er plastik, og hvad der er papir. Gennem undervisning med eksempler fra dagligdagen og god kollegial drøftelse er vi efterhånden blevet fortrolige med de forskellige materialer.

Ved tvivl om materialets indhold smides det ud som almindeligt affald. Vi arbejder på at få nogle oversigter over, hvad der er 100 pct. papir og plastik, så endnu mere affald kan sorteres rigtigt.

Linda Dalhede er sygeplejerske og skriver på vegne af kolleger på Dagkirurgisk Center Nyborg