Leder: Nu er det nu!

Folketingets åbning den første tirsdag i oktober markerer starten på en ny tid, hvor der skal vises politisk vilje og handling.

3-2019_leder_grete-christensenDet danske sundhedsvæsen har længe ventet på politiske initiativer under det årelange arbejde med en sundhedsreform. Imens har problemerne vokset sig større og større blandt andet med overbelægning, travlhed på sygehusene og mangel på sundhedspersonale.

Og selvom det politiske flertal bag den tidligere regerings sundhedsreform forsvandt med folketingsvalget, var der i oplægget flere gode tiltag til at opnå flere kolleger og et mindre arbejdspres, som vi ikke bare må kaste bort.

Nu skal vi videre. Der er brug for politiske tiltag her og nu.

Og Folketingets åbning den første tirsdag i oktober markerer starten på en ny tid, hvor der skal vises politisk vilje og handling. Både fra regeringens og hele Folketingets side.

Helt centralt er det at gøre noget ved manglen på sygeplejersker. Flere kollegaer er nødvendige for at mindske arbejdspresset og øge patientsikkerheden. Forskning viser, at risikoen for infektioner og dødsfald falder, jo færre patienter en sygeplejerske har. Derfor bør der sættes fokus på effekterne af bedre normeringer, højere løn og nye former for tilrettelæggelse af arbejdet.

Der bør også vises mere tillid til sygeplejerskernes faglighed ved at give dem lov til at udføre helt almindelige opgaver, de allerede har kompetencerne til. Tiden er løbet fra, at sygeplejersker skal spørge en læge til råds, inden Fru Henriksen må få to Panodiler til at tage toppen af smerterne i sin fod.

Mange løsninger ligger allerede klar, da sundhedsvæsenets aktører længe har arbejdet med organisering, samarbejde og nye roller. Derfor bør den nye socialdemokratiske regering invitere arbejdsgivere, medarbejdere, patientorganisationer og eksperter med til at skrue løsningerne sammen.

Emneord: 
Sundhedsvæsen