Topmøde om bedre løsningr for patienterne

Foto: Michael Drost-Hansen

Dansk Sygeplejeråd havde den 24. og 25. september samlet den sygeplejefaglige top i Danmark til to dages sygeplejefagligt topmøde på Hotel Koldingfjord.

Sygeplejedirektører fra regioner og kommuner, forskere og undervisningsledere fra uddannelsessektoren og politikere fra Dansk Sygeplejeråd diskuterede løsninger på de kommende års udfordringer i sundhedssektoren på kryds og tværs i et uformelt forum.

Formålet med Koldingfjordmødet var at inspirere hinanden i et fortroligt rum og se fordomsfrit på, hvordan sygeplejerskerne kan bidrage til bedre løsninger for patienterne i fremtiden.

WHO’s Chief Nurse Officer, CNO, Elizabeth Iro, som er den højest placerede sygeplejerske i verden, deltog med et oplæg på førstedagen (til højre for formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, midt i billedet).

Emneord: 
Sundhedsvæsen