Læserbrev: Er engangskaterisation gammeldags?

Med interesse har jeg læst artiklen om urinvejsinfektioner og forebyggelse i Fag & forskning 1/2019.

Jeg synes dog, jeg mangler noget: Det beskrives fint, at UVI ofte kommer på grund af residualurin. Og der nævnes, at det er vigtigt at tømme blæren ordentligt.

I min tid som hjemmesygeplejerske – fem år siden – var vi begyndt at engangskaterisere personer med gentagne UVI – hvor det ofte viste sig, at de ikke kunne tømme blæren. Vi lærte dengang, at engangskaterisation ikke gav større risiko for UVI – i modsætning til permanent kateder.

Nogle gange gjorde vi det en gang i døgnet – ved sengetid – for at sikre, at der ikke stod gammel urin natten over. Og med god effekt. Er det helt gammeldags nu?

Birgit Kallesøe er pensioneret sygeplejerske

Redaktionen har sendt Birgit Kallesøes spørgsmål videre til Susanne Vahr, der som ekspert blev interviewet i Trialog om urinvejsinfektioner i Fag&Forskning 1/2019. Her er hendes svar:

I gjorde det korrekt!

Af Susanne Vahr klinisk sygeplejespecialist, ph.d., Urologisk Klinik, Rigshospitalet

Tak for dit spørgsmål. Hvis ikke-invasive sygeplejehandlinger såsom faste toilettider og triple-voiding er forsøgt for at opnå tilstrækkelig blæretømning, så bliver næste trin valg af kateteriseringsmåde.

Når en borger har residualurin, og der som følge heraf opstår komplikationer såsom UVI, så er der evidens for, at engangskateterisering nedsætter risikoen, da residualurinen er et godt vækstmedium for bakterier.

Anlæggelse af et permanent kateter vil til gengæld øge risikoen, da der efter ca. en uge vil være dannet en biofilm på kateteroverfladen, der beskytter bakterierne og derfor reducerer muligheden for, at urinvejenes forsvarsmekanismer og evt. antibiotikabehandling kan udrydde bakterierne.

Det lyder derfor helt korrekt, at I har udført engangskateterisation én gang i døgnet, når det har været tilstrækkeligt til at forebygge UVI.

Referencer
Nationale infektionshygiejniske retningslinje om forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage, Statens Serum Institut, 2015

Vahr et al: Catheterisation Urethral intermittent in adults Dilatation, urethral intermittent in adults, EAUN Guidelines Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care, 2013

Niël-Weise BS et al.: Urinary catheter policies for long-term bladder drainage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012

Emneord: 
Urinveje
Urinvejsinfektion