Besparelser er stadig uforsvarlige

Efter massiv kritik har politikerne i Assens Kommune trukket en del af de planlagte besparelser for sygeplejen tilbage. Borgere og patienter vil dog stadig opleve massive forringelser, fastslår både medarbejdere og Dansk Sygeplejeråd.
Katrin Johannsdottir, der er sygeplejerske og tillidsrepræsentant i Assens Kommune, advarer om, at planlagte besparelser i kommunen, vil forringe sygeplejen: ”Vi får svært ved at arbejde fagligt forsvarligt.”
Foto: Fyens.dk, Amalie Hermansen

Borgere vil lide funktionstab og i værste fald dø. Det er bare nogle af de konsekvenser, som sygeplejerske og tillidsrepræsentant i Assens Kommune Katrin Johannsdottir forudser, at planlagte besparelser i kommunens sygepleje vil få de kommende år.

Selvom politikerne i Assens Kommune efter massivt pres fra både medarbejdere, borgere og Dansk Sygeplejeråd netop har trukket besparelser for tre mio. kr. tilbage, er det på ingen måde nok, siger hun.

Der skal nemlig stadig spares 1,7 mio. kr. for akutsygeplejen, hvilket fører til besparelser for sygeplejen på i alt 4,3 mio. kr. om året frem til 2023 ud af et budget på 19,9 mio. kr. Konkret betyder det bl.a., at 12 ud af 51 sygeplejersker skal fyres, og det giver ikke mening i en tid, hvor Assens lige som kommuner i resten af landet overtager flere og mere komplekse opgaver fra regionerne.

”Vi er allerede enormt pressede og får svært ved at arbejde fagligt forsvarligt. Jeg forudser, at flere borgere kommer til at lide funktionstab og i værste fald dør. Vi har i mange år arbejdet med forebyggelse og havde f.eks. 3.200 færre indlæggelser sidste år end året før. Antallet af indlæggelser og genindlæggelser vil utvivlsomt stige, og det får jo også negative konsekvenser for kommunens økonomi,” siger Katrin Johannsdottir.

Det er en katastrofe

Assens Kommune har fundet de planlagte besparelser med assistance fra konsulenthuset BDO. I en rapport peger de bl.a. på, at kommunens sygeplejersker med fordel kan uddelegere flere opgaver til social- og sundhedsassistenterne, afslutte borgerne lidt hurtigere og finde 75-100 borgere, som ikke behøver sygepleje. Det er tillidsmanden helt uenig i.

”Vi har allerede uddelegeret 73 pct. af vores opgaver til assistenterne og står udelukkende tilbage med de komplekse opgaver. Vi har en tilgang på 30-50 nye borgere i sygeplejen hver uge, og selvom vi afslutter nogle, har vi svært ved at følge med. Vi vil blive nødt til at afvise nogle borgere i fremtiden, ellers kan vi ikke sikre den rette, sygeplejefaglige behandling.”

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark Mads Dippel Rasmussen kritiserer også besparelserne.

”Det er slemt for de sygeplejersker, der bliver afskediget, men for dem, der bliver tilbage, bliver det værre. Besparelserne vil påvirke de opgaver, som Assens Kommune har forpligtelse til at tilbyde. Min frygt er at mange borgere ikke vil få den sygepleje og behandling, de har krav på.”

De samlede besparelser i Assens Kommune er 37,5 mio. kr. Til TV2 Fyn siger borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen (V), at kommunen ”har lyttet til nogle BDO-rapporter”, og at de områder, hvor der skal spares, ”har haft højere udgifter i forhold andre sammenlignelige kommuner”. Det giver Katrin Johannsdottir dog ikke meget for:

”Der er f.eks. ikke taget højde for, at vi geografisk er en stor kommune, hvor det let kan tage en time at komme ud til en borger.”