Ny alliance vil bekæmpe ulighed i sundhed

Indkomst og uddannelse har alt for stor betydning for, hvor langt og sundt et liv danskerne lever. Det mener en række organisationer, der er gået sammen i en alliance om at bekæmpe social ulighed i sundhed.

I dag lever den rigeste fjerdedel af danske mænd i gennemsnit knap 10 år længere end den fattigste fjerdedel. For 25 år siden var forskellen 5,5 år. Der er altså i stigende grad forskel på, hvor langt og sundt et liv man lever, alt efter hvilken position man har i samfundet.

Men det må ikke være hverken økonomi, uddannelse eller postnummer, der afgør, hvordan man klarer sig i mødet med sundhedsvæsenet. Derfor skal den sociale ulighed mindskes, og det er en række organisationer nu gået sammen om at sætte fokus på.

National alliance mod social ulighed består foreløbig af Danske Regioner, KL, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Jordemoderforeningen, DGI, PensionDanmark, FOA, 3F og sundhedsplejerskerne.

Alliancen blev præsenteret på en konference om netop ulighed, som Danske Regioner afholdt i begyndelsen af november.

”Vi har vidst det her i mange år, men det er svært at håndtere, fordi det er kompliceret,” lød det fra Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Derfor handler alliancen om at komme i gang med for alvor at gøre noget.

”Alle i alliancen forpligter sig til at afprøve løsninger hver især og til at gøre noget konkret. Vi skal ikke bare sætte det på dagsordenen, men få det til at fungere,” sagde han.

Brug for mange løsninger

På konferencen deltog også sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og social- og indenrigsminister Astrid Krag. Begge med budskabet om, at regeringen har fokus på den sociale ulighed i sundhed, og at der skal gøres noget. Konkret foreslog Astrid Krag blandt andet forebyggende sundhedstjek til socialt udsatte, socialsygeplejersker i alle regioner og brobyggere i psykiatrien.

Et andet forslag kom fra Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, der fra salen mindede om vigtigheden af den tidlige forebyggelse:

”Vi ved, at det virker at forebygge tidligt. For eksempel kan vi se, at besøg af sundhedsplejersken i treårs-alderen betyder, at færre børn er overvægtige, når de begynder i skole.”