Læserbrev: Er basal sygepleje blevet lavprestige?

"Der synes ikke at være prestige i at tage sig af den basale pleje, hvorimod det at udføre specialiseret pleje og håndtere teknologi synes at være langt mere attraktivt."

Som erfarne sygeplejersker har vi oplevet eksempler på, at den basale sygepleje nedprioriteres i praksis.

Plejen synes at være blevet sekundær og bliver sløjfet blandt det første, når plejepersonalet er presset. Dette antydes bl.a. af Styrelsen for Patientsikkerhed, der indtil nu har udstedt 54 påbud om manglende udført pleje i 2019.

På Facebook blev der for nyligt lagt et billede op af en sygeplejelev med kappe og nystrøget forklæde.

Afsenderen kommenterede: ”Her er jeg, som ny sygeplejeelev, hvor den lille vaskeprøve var bestået”.

Efterfølgende strømmede kommentarer ind fra kvinder i samme alder. De kunne alle huske dengang, hvor patienterne blev vasket dagligt, ”selv dem med hjernerystelse som egentligt var selvhjulpne”.

Ifølge kommentarerne var ”dengang” præget af ”grundighed”.

Dog virker det paradoksalt, at vi sygeplejersker romantiserer fortidens grundige sygepleje, men tilsyneladende selv er på vej til at give afkald på en betydningsfuld del af vores kernefaglighed.

Der synes ikke at være prestige i at tage sig af den basale pleje, hvorimod det at udføre specialiseret pleje og håndtere teknologi synes at være langt mere attraktivt. Blandt fagfæller indrømmer man gerne, at stillinger, hvor vask og pleje ikke forekommer, foretrækkes.

Men kan man forestille sig, at den basale pleje, igen, bliver prestigefyldt? Som kommende kandidater i sygepleje vil vi gerne bidrage til at revitalisere betydningen af den basale sygepleje.

Det kunne f.eks. fremmes ved at udbrede implementeringen af den teoretiske referenceramme Fundamentals of Care (FoC). Denne ramme drejer sig om værdien af at reflektere over sine daglige basale sygeplejehandlinger.

Denne tænkning kunne være med til at fremme ejerskabet og motivationen for basal pleje blandt sygeplejersker.

Emneord: 
Sygepleje
Sygeplejefaget
Sygeplejerolle