Patientsikkerhed halter på bosteder

Pinligt, at bosteder fortsat har problemer med medicinhåndteringen, siger formanden for Dansk Sygeplejeråd. Hun efterlyser opkvalificering af medarbejdernes kompetencer. Folketingsmedlem kalder ministre i samråd.
Arkivfoto: Søren Svendsen

For at sikre bl.a. korrekt medicinhåndtering har Styrelsen for Patientsikkerhed siden 2017 årligt besøgt et udvalg af landets bosteder med henblik på kontrol af patientsikkerheden.

En oversigt viser, at ved besøgene i 2017 blev der udstedt påbud ved flere end hvert fjerde besøg. Året efter faldt der påbud ved knap hvert femte besøg, altså et fald i antal påbud.

Opkvalificering og instrukser

”Det vidner om, at det generelt går lidt bedre med patientsikkerheden,” fastslår overlæge og enhedschef hos Styrelsen for Patientsikkerhed, Charlotte Hjort, i en pressemeddelelse om styrelsens arbejde med kontrol af bostederne.

Hun medgiver dog i samme pressemeddelelse, at der fortsat er udfordringer med at sikre patientsikkerheden på landets bosteder:

”Det bunder i en udfordring med at opkvalificere personalet til at udføre sundhedsfaglige opgaver. Det stiller krav til bostederne, som skal sikre, at instrukserne præciserer ansvaret og opgaverne, og at de rette kompetencer og forudsætninger er til stede.”

Tilknyt det rette personale

Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen kan ikke være mere enig.

”Vi har længe vidst, at der er problemer med forkert medicinering og dårlig journalføring på mange bosteder, og det er efterhånden pinligt, at vi ikke får gjort noget ved det,” påpeger hun.

”Det er vigtigt, at vi nu kommer i gang med at få ansat eller tilknyttet det rette sundhedsfaglige personale til bostederne. Desværre er der flere eksempler på bosteder, hvor ufaglært personale har et meget stort ansvar for sundhedsfaglige opgaver. Det skal vi gøre bedre,” siger formanden, som ser en opkvalificering af medarbejderstaben som et bidrag til at mindske ulighed i sundhed:

”Vi ved, at mennesker med psykisk sygdom ofte også har fysiske sygdomme og markant kortere levetid, fordi der ikke tages hånd om deres sundhed, bl.a. fordi fysisk sygdom ikke opdages i tide.”

Ministre kaldt i samråd

På baggrund af den konkrete hændelseFangelvej i Odense har formanden for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Jane Heitmann (V), kaldt såvel Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S) som socialminister Astrid Krag (SF) i samråd. Jane Heitmann vil bede de to ministre forklare, hvilke initiativer de vil tage for at sikre patienternes sikkerhed på bosteder og herunder sikre, at personalet på kommunale og private bosteder har de nødvendige kvalifikationer for en sikker medicinhåndtering.

Emneord: 
Psykiatri