Sygeplejersken: Omdeling på andre dage

Sygeplejersken bliver fra næste år omdelt af bude fra Postnord.

Fra januar næste år vil du måske modtage dit Sygeplejersken på andre ugedage, end du er vant til.

For at sikre en mere stabil levering overgår omdelingen af Sygeplejersken nemlig fra nr. 1/2020 i januar til budene fra Postnord, og de må bruge flere dage til omdelingen.

Hvor Sygeplejersken hidtil er blevet omdelt søndag og mandag, bliver bladet nu omdelt over fire dage, fra mandag-torsdag inden for den samme uge.

Også i 2020 udkommer Sygeplejersken med 14 udgaver fordelt hen over året.

  • Se, hvornår bladet udkommer og omdeles 
  • Hvis du ikke har modtaget bladet, når omdelingsugen er omme, så log ind på dsr.dk og find og udfyld blanketten: Menu > Sygeplejersken > Kontakt > ”Har du ikke modtaget dit Sygeplejersken?