Frustrerende ikke at nå det hele

To ud af tre sygeplejersker er inden for en måned gået hjem fra arbejde med følelsen af ikke at have nået alle arbejdsopgaver.
Foto: Søren Svendsen

En klump i brystet. Mindre lyst til socialt samvær med venner og familie. Vedstår sig at have udviklet en kortere lunte i forhold til venner og kolleger.

Konsekvenserne af at gå hjem fra jobbet med en følelse af ikke at have nået alt det, man gerne ville, rammer én personligt.

Og i arbejdstiden oplever sygeplejersker en frygt for at begå fejl, og de lader sig irritere over manglende balance mellem ledelsesforventninger og mulighed for at opfylde kravene i et rimeligt arbejdstempo. Alt sammen fordi muligheden for at gøre opgaverne færdige i arbejdstiden ikke er til stede.

Ovenstående er en sammenskrivning af en brøkdel af de mange sigende udsagn, som sygeplejersker anonymt har skrevet i svarfeltet i en undersøgelse af, hvad det betyder for den enkelte at gå hjem fra arbejdet med en følelse af ikke at have løst sin arbejdsopgave.

Har konsekvenser for den enkelte

Og følelserne af frustration og afmagt – og mange flere negative følelser – har to ud af tre sygeplejersker haft inden for den seneste måned, viser undersøgelsen lavet af Dansk Sygeplejeråds analyseafdeling.

I undersøgelsen er der spurgt ind til, om man inden for den seneste måned har oplevet at forlade arbejdspladsen med følelsen af ikke at have udført sit arbejde godt nok, hvor ofte det er sket samt om forslag til årsager. Desuden er deltagerne blevet spurgt om deres bud på konsekvenser for både patienter og for dem selv som sygeplejersker.

For lidt tid og for få kolleger

Af svarene konkluderer undersøgelsen, at først og fremmest manglende tid og for få kolleger er årsagen til, at ikke alle arbejdsopgaver blev løst som forventet i løbet af arbejdsdagen. Og det går også ud over borgerne: De modtager en lavere kvalitet i behandlingen. Sygeplejerskerne selv bliver berørt både psykisk og fysisk i form af vrede, tristhed, dårlig søvn, smerter i hoved og mave samt hjertebanken.

For faget og for arbejdspladsen er konsekvensen, at sygeplejersker, som oplever ikke at have gjort arbejdet godt nok, i højere grad end andre overvejer at søge arbejde uden for faget.

Ansæt flere sygeplejersker

Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen finder forholdene, som de fremgår af undersøgelsen, urimelige:

”Det er ikke rimeligt, at man skal gå grædende hjem med hjertebanken eller hovedpine, fordi der mangler tid til patienterne,” siger hun og peger på en enkelt løsning:

”Når politikerne kun vil give en brøkdel af de penge, der skal til for at leve op til en fagligt forsvarlig pleje og behandling, så svigter de både borgere og sygeplejersker. Derfor skal der ansættes flere sygeplejersker.”

Fakta fra undersøgelsen
  • 1.119 respondenter (68 pct.) svarede, at de inden for den seneste måned er gået hjem fra arbejde med en følelse af ikke at have fået løst arbejdsopgaverne så godt som ønsket

Blandt alle 1.119, som svarede bekræftende på ovenstående, gælder:

  • 992 respondenter (89 pct.) svarede, at de altid/næsten altid, ofte eller indimellem gik hjem fa arbejde med en oplevelse af ikke at have fået løst opgaverne som ønsket
  • Som årsag til ikke at få løst arbejdsopgaverne angav 932 respondenter manglende tid (83 pct.), 654 angav mangel på kolleger (58 pct.) og 427 angav, at de skulle løse for mange ikke-sygeplejerelevante opgaver (38 pct.)
  • 896 respondenter (80 pct.) angav lavere kvalitet for borger/patient som en konsekvens, 599 (54 pct.) angav dårligere patientinddragelse som en konsekvens, og 484 (43 pct.) angav mere ventetid som en konsekvens
  • 718 (64 pct.) respondenter angav vrede/frustration hos den enkelte sygeplejerske som en konsekvens, 585 (52 pct.) svarede trist/ked af det, 464 (41 pct.) svarede, at de sover dårligt, 333 (30 pct.) svarede, at de får ondt i hovedet/maven, mens 152 (14 pct.) anfører hjertebanken som en konsekvens.
  • Ca. en femtedel (18 pct.) af dem, der svarede ja til at gå fra arbejdet med en oplevelse af ikke at have løst opgaven godt nok, overvejer at skifte til et ikke-sygeplejefagligt arbejde inden for de næste par år
  • Lidt flere end en femtedel (22 pct.) overvejer at skifte til et sygeplejerskejob inden for et andet felt end i dag.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 23. januar – 1. februar 2019 blandt et repræsentativt udsnit af Dansk Sygeplejeråds medlemmer. 4.062 medlemmer modtog spørgeskema, 2.228 (55 pct.) svarede.

Læs undersøgelsen

 

Emneord: 
Arbejdsmiljø
Stress