S: Flere kolleger frem for lønkroner

Et folketingsvalg nærmer sig. Mette Frederiksen (S) kan blive ny statsminister. Står det til hende, skal flere kolleger give sygeplejersker bedre arbejdsvilkår, bedre normeringer og forebygge, at de finder nye græsgange. Men kan 1.000 sygeplejersker gøre en kæmpe forskel? Spørger en sygeplejerske i dette interview med den socialdemokratiske formand.
Ved at ansætte flere sygeplejersker håber Mette Frederiksen, at der vil være mere tid til omsorgen for patienterne. ”Omsorgen. Øjenkontakten. Armen omkring skulderen. Blikket for den pårørende. Det ryger, når man har for travlt,” siger hun.
Foto: Bax Lindhardt

Lastet med knap 100 spørgsmål fra sygeplejersker, stillet via mail og Facebook, besøgte Sygeplejersken formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, på hendes kontor på Christiansborg efter invitation fra hende selv. Overvåget af Jens Otto Krag i kæmpeformat og Hans Hedtoft og Poul Nyrup Rasmussen i mindre plakatudgaver var målet at finde ud af, hvordan sygeplejerskerne vil kunne mærke det, hvis hun bliver statsminister efter det forestående valg. Første spørgsmål kom fra sygeplejerske Sigrid Hald Thygesen:

Hvad vil I konkret gøre for at forbedre vilkårene i vores sundhedssektor?

”Ansætte nogle flere kolleger. Det er det korte svar,” svarer formanden hurtigt og uddyber:

”Det er det, jeg er blevet rådgivet til af flest sygeplejersker – og sosu’er og jordemødre – når jeg er rundt på sygehusene. Det er suverænt det svar, jeg har fået flest gange. Derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at det er det rigtige svar.”

Socialdemokratiet fremlagde sidste år deres sundhedsudspil. Her står der, at partiet vil ansætte 1.000 flere sygeplejersker.

Ifølge en fremskrivning foretaget af Center for Regional- og Turismeforskning for Dansk Sygeplejeråd vil der mangle mindst 6.000 sygeplejersker i 2025. Allerede i dag fortæller de ledende sygeplejersker, at de har svært ved at rekruttere sygeplejersker. Sygeplejerske Trine Louise Steensen spørger:

Hvordan tror du, at 1.000 sygeplejersker mere vil gøre en kæmpe forskel?

”Ja, man kan altid ønske sig endnu mere. Jeg har ikke råd til alt, hvad vi gerne vil,” påpeger Mette Frederiksen og uddyber:

”Vi har også behov for at ansætte flere kolleger i hjemmeplejen, så vi får noget mere værdighed ind i vores ældrepleje. Der mangler også pædagoger i vores vuggestuer og børnehaver. Vi kan ikke gøre det hele på en gang, men vi kan begynde at ændre retning. Derfor siger vi som udgangspunkt, at vi starter ved 1.000. Får vi råd, så bygger vi gerne ovenpå. Men jeg kommer ikke til at gå til valg på mere end det, jeg mener, bukserne kan holde til.”

Mette Frederiksen understreger samtidig, at der vil være flere penge at gøre godt med ude på de enkelte afdelinger, og at der vil være råd til at ansætte flere sygeplejersker.

Sygeplejerske Lene Dehn Larsen spørger:

Vil normeringen blive sat op, så den følger det øgede antal opgaver og patientantallet?

”Det, der ligger til grund for vores økonomiske politik, er, at når der sker en ændring, som der jo gør i demografien – der kommer flere ældre – så vil vi tilføre de penge, der gør, at man kan følge med i den demografi,” siger Mette Frederiksen.

Ifølge socialdemokraternes sundhedsudspil vil partiet tilføre sundhedsområdet 53 mia. kr. frem mod 2025. Ifølge Finansministeriet vil den siddende regering tilføre 45,5 mia. kr. Det er dog ikke kun til sundhedsområdet, men skal også dække de øvrige velfærdsområder såsom uddannelse, socialområdet og kultur.
 

Mister kolleger

Mange sygeplejersker er bekymrede for, at deres kolleger smutter. Siger op. Forlader faget eller jobbet. Det fremgår også af bunken af spørgsmål fra sygeplejerskerne til socialdemokraternes formand. Eksempelvis spørger sygeplejerske Trine Askjær Kristensen:

Hvad vil du gøre for at fastholde sygeplejersker – nye som gamle – på sygehusene?

”Ca. hver 10. sygeplejerske har forladt deres fag nu. Det, jeg hører fra de sygeplejersker, der forlader faget, er, at nu vil de ikke længere stå til ansvar for ikke at kunne levere over for patienten. Og igen – jeg siger ikke, at det hele bliver forandret fra den ene dag til den anden – men mit håb er, at der kommer en regering, der vil ansætte flere kolleger, i stedet for hvert år at fyre kolleger,” siger Mette Frederiksen.

Hun er ikke overrasket over, at der er nogle, der forlader faget, hvis arbejdsforholdene ikke er i orden. Men det vil hun altså lave om på ved at ansætte flere sygeplejersker og sikre bedre normeringer.

”Det er mit håb og min tro, at der så er nogle, der siger, o.k., så bliver jeg.”

Mette Frederiksen
"I første omgang må det handle om at få stoppet besparelserne, og så må vi jo se i økonomien, hvad der er at bygge op derfra igen."
Foto: Bax Lindhardt
Ingen lønstigning

Sygeplejersker er ikke alene trætte af deres arbejdsvilkår. De er også trætte af, at de ikke får mere i løn. Sygeplejerske Pernille Carstens Mollerup har fået 61 likes for dette spørgsmål:

Hvorfor skal vi sygeplejersker ikke belønnes noget mere for det kæmpe arbejde, vi laver på alle døgnets 24 timer 365 dage om året?

”Jeg kan sagtens forstå det synspunkt. Jeg kan bare ikke love, at jeg kommer til at putte flere penge i lønningsposen. For jeg har vurderet, at det vigtigste er at ansætte flere kolleger. Og jeg har ikke råd til begge dele.

Er det ikke et spørgsmål om prioritering?

”Jo, men hvad vil du så prioritere ned? Hvis jeg bliver statsminister, har jeg også vigtige opgaver i forhold til børnene. I forhold til de ældre. I forhold til uddannelse. Vi kan ikke gøre det hele på en gang. Så når vi kigger på sygeplejerskerne, så er vores melding, at vi gerne vil ansætte flere kolleger, og vi vil stoppe besparelserne på sygeplejeskolen. Det er det, vi mener, vi har økonomi til her og nu.

Kolleger frem for ligeløn

Mette Frederiksen har tidligere været optaget af ligeløn. I en artikel i Sygeplejersken fra 2012 siger hun med titel som beskæftigelsesminister, at ”ligelønsproblemet skal løses”. Sygeplejerske Annette Schjermer Voss Møller spørger:

Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad Mette Frederiksen vil gøre for lige løn for de kvindedominerede fag, så vi får det samme som de mandsdominerede fag med samme uddannelsesniveau?

”Så er vi tilbage til spørgsmålet fra før. Har vi økonomi til generelt at hæve lønningerne? Jeg kan ikke se, med de andre opgaver, vi også har foran os, som er mindst lige så vigtige, at jeg kommer til at gå til valg på det.”

Kan du se nogen løsning på det?

”Den løsning, der ville være, er jo, at man i stedet for at ansætte kolleger f.eks. bruger penge på at hæve lønnen. Det er ikke vores prioritering.”

Kan du forestille dig under dig som statsminister, at man fik en ny indplacering?

”Det kan jeg ikke love noget om, nej.”

Stopper sparekrav på uddannelse

Mette Frederiksen har tidligere i interviewet fremhævet, at hun vil stoppe besparelserne på uddannelsesområdet. Det vender vi nu tilbage til med et spørgsmål fra sygeplejestuderende Sebastian Kongskov Larsen.

I år er der siden 2016 blevet sparet 62 mio. kr. på sygeplejerskeuddannelsen. Har Mette Frederiksen tænkt sig at tilbageføre de midler?

”Vi har tænkt os at stoppe toprocents-besparelserne. Det går vi til valg på. Og det tror jeg også, at et nyt flertal vil sikre. Men jeg kan ikke love, at vi ruller alle besparelserne tilbage,” siger Mette Frederiksen.

Så du tænker at stoppe besparelserne, men du tænker ikke, at der skal tilføres nye penge?

”Det sagde jeg ikke. Jeg siger, at jeg ikke kan love, at vi tilbageruller alle besparelserne, for regeringen har jo brugt pengene. I første omgang må det handle om at få stoppet besparelserne, og så må vi jo se i økonomien, hvad der er at bygge op derfra igen,” siger Mette Frederiksen.

Fine ord?

I det seneste nummer af Sygeplejersken var der et interview med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Det affødte en del kritiske kommentarer fra sygeplejerskerne på Facebook. Ikke kun om Lars Løkke og Venstre, men også om Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Kritik, der bunder i, at de føler sig svigtet, og at de ikke bliver hørt.

Hvordan har du det ift. de her kritiske sygeplejersker, der nærmest siger: Hvorfor skal vi overhovedet høre på jer politikere?

”De kan jo bare lade være. Det bestemmer de jo heldigvis selv,” svarer hun.

Men forstår du dem?

”Øh. Ja og nej. Jeg vil sige, at jeg synes tit, det er for let bare at skære alle politikere over en kam og sige, at det nytter alligevel ikke noget. For selvfølgelig er der forskel på, hvad for en politik der bliver ført. Men jeg kan godt forstå frustrationen over, at man pisker afsted derude og gør alt, hvad man overhovedet kan, og oplever, at vilkårene bare bliver dårligere og dårligere. Selvfølgelig giver det noget frustration,” siger Mette Frederiksen og fortsætter:

”Derfor lover jeg heller ikke guld og grønne skove. Og heller ikke, at vi kan gøre alt det, som sygeplejerskerne gerne vil have, for så er der ikke råd til andre ting i vores samfund. Sygeplejerskerne har også børn, der skal have en ordentlig skole, og nogle gamle forældre, der skal have en ordentlig plejesektor. Men vi kan starte. Og jeg mener, vi har råd til et bedre sundhedsvæsen end det, vi har i dag.”

Om det kan bringe hende i samme liga som Jens Otto Krag, Hans Hedtoft og Poul Nyrup Rasmussen – og Helle Thorning Schmidt, som dog ikke er portrætteret på Mette Frederiksens væg – bliver afgjort ved et valg, der senest kan finde sted 17. juni i år. 

Emneord: 
Politik
Sundhedspersonale