De nominerede er ...

Besparelser, løn, normeringer og arbejdsmiljø. Og muligheden for at yde en forsvarlig sygepleje. De temaer har fået stemme og kant i offentligheden med de 12 nominerede til Kirsten Stallknecht Prisen 2019.

Historien bag Kirsten Stallknecht Prisen

Fagbladet Sygeplejersken fyldte 100 år i januar 2001. For at fejre jubilæet stiftede redaktionen Kirsten Stallknecht Prisen, der fik sit navn efter Dansk Sygeplejeråds formand gennem 28 år. Hensigten med prisen var at bygge bro mellem sygepleje, journalistik og ytringsfrihed. Prisen skal opmuntre sygeplejersker til at benytte deres grundlovssikrede ytringsfrihed uden at frygte for følgerne af at stå frem. Prisen, der bliver uddelt i maj, er på 10.000 kr. og et stk. dansk kunsthåndværk.
Tidligere modtagere af Kirsten Stallknecht Prisen

De nominerede til Kirsten Stallknecht Prisen i 2019:

Rikke Bæk Cramer

Rikke Bæk Cramer
Hjemmesygeplejerske, Morsø Kommune

Kredsformand Anja Toftbjerg Laursen på vegne af kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland indstiller:
”I forbindelse med OK18-forhandlingerne udtalte innovationsminister Sophie Løhde, at der var lønfest i det offentlige. Rikke Bæk Cramer valgte at markere urimeligheden i Løhdes udsagn ved at dele sin lønseddel på Facebook. Dette igangsatte en viral bølge af sygeplejersker, som delte deres lønsedler på de sociale medier for at gøre politikere og danskerne opmærksomme på den urimeligt lave løn, sygeplejersker får. Rikke Bæk Cramer udviste mod og stolthed ved at stille sig frem og vise sin lønseddel. Det bidrog til, at Løhde måtte erkende, at det var en fejlagtig udtalelse.”

Privatfoto

Frederikke Marie Sørensen

Frederikke Marie Sørensen
Neonatalsygeplejerske, Rigshospitalet,, kredsbestyrelsesmedlem og debattør.

Signe Skamris Pedersen  indstiller:
”Siden hun stod med sin sygeplejenål i hånden, har hun været ivrig debattør og foregangskvinde på sygeplejefagets vegne. Det kan man få bevis på ved at læse hendes blog ”thedanishnurse”. Her kan man læse om at arbejde i skiftehold, om normeringer, og hvordan arbejdsmiljø og gode kolleger er afgørende for arbejdsglæden.”

Katrine Boas indstiller
”Hun sætter ord på både de gode ting og de svære ting. Ud over at hun ytrer sig om sygeplejefaglige emner, formår hun at nå ud over rampen og markere sig i den offentlige debat i flere forskellige medier. Frederikke formår at skrive, så det har en samlende effekt, og hun får andre sygeplejersker til at stå frem.”

Foto: Rasmus Flindt Pedresen

Anja Skov Refsgaard

Anja Skov Refsgaard
sygeplejerske, Roskilde Kommune, kredsbestyrelsesmedlem

Guglielmo Leif Nielsen indstiller:
 ””Jeg siger op for selv at undgå at blive syg,” sagde Anja til politikerne i regionsrådssalen. Det er ikke hverdagskost, at en ganske almindelig sygeplejerske ser politikerne i øjnene og fortæller dem, hvilke konsekvenser en spareplan har fået, når den realiseres på arbejdspladsen.
Jeg tror, at Anjas protest kommer både patienterne og de tilbageblevne kolleger til gavn. Hun har handlet modigt og altruistisk ved at ytre sig.”

Foto: Claus Bech 

May Bjerre Eiby

May Bjerre Eiby
Stifter og leder af det private plejehjem Dagmarsminde.

Jens Bydam indstiller:
”Taler i sine regelmæssige indspark i Berlingeren de svages sag, taler for den sygepleje, vi er blevet opdraget til, og taler imod den skemafikserede og planøkonomiske indsnævring af faget, hvormed nutidens politiske tendenser prøver at afgrænse vores profession, fordi det åbenbart p.t. ikke er in at være professionelle og vide, hvad dette indebærer.”

Otte medlemmer af Sygeplejeetisk Råd indstiller: 
”May Bjerre Eiby … har flere gange fremsat kontroversielle holdninger om f.eks. sygepleje til mennesker med demens. Hun er ikke bange for at sætte handling bag ordene, som da hun, som en konsekvens af ikke at kunne få en driftsoverenskomst med kommunen, startede Søstersanatoriet op med brugerbetaling. May er desuden medforfatter til bogen ”Når omsorg er den bedste medicin”.”

Foto: Ida Marie Odsgaard/Ritzau Scanpix

Marie Møllenborg

Marie Møllenborg
Sygeplejerske, Bispebjerg Hospital, tillidsrepræsentant.

Maren Kirstine Andersen indstiller:
”Da Holbæk Sygehus i efteråret 2017 kom i fokus med beretninger om dårlige arbejdsvilkår og massiv overbelægning, tog Marie for alvor bladet fra munden og talte på vegne af pressede kolleger. Hun skrev til ledelsen, Regionsrådet og sundhedsministeren og medvirkede i flere interview. I februar 2019 deltog Marie desuden i debatten på DR2, hvor hun i duel med justitsminister Søren Pape Poulsen argumenterede for, at sundhedsvæsenet har brug for arbejdsro, samt at der ikke er plads til yderligere besparelser. Maries utrættelige kamp for at bedre arbejdsvilkårene for sygeplejersker, hendes mod til at sige tingene højt og dermed også hendes kamp for bedre vilkår for patienter i det danske sundhedsvæsen er beundringsværdigt og fortjener i den grad anerkendelse.”

Foto: Claus Bech

Gitte Solgaard Larsen

Gitte Solgaard Larsen
Sygeplejerske, OUH, kredsbestyrelsesmedlem.

Susanne Gehrt Pedersen indstiller:
”Gitte Solgaard Larsen har med sit læserbrev ”Odense Universitetshospital udhuler min løn” i Fyns Stiftstidende den 6.3.2019 sat sygeplejerskers udhulede løn på dagsordenen.
Gitte tør ytre sig i det offentlige rum og gør det i overensstemmelse med den grundlovssikrede ytringsfrihed, selv om hun risikerer at blive inviteret til kaffe hos ledelsen. Mange steder konflikter den grundlovssikrede ytringsfrihed med arbejdspladsens personalepolitik. Gitte tør løbe den risiko, som afholder mange andre.”

Privatfoto

Anja Albrecktsen Eldrup

Anja Albrecktsen Eldrup
Sygeplejerske, Aalborg Universitetshospital, arbejdsmiljørepræsentant.

Mette Bjerregaard indstiller:
”Anja Eldrup har ikke været bange for at ytre sig, haft mod til at råbe op og har kæmpet for at forbedre arbejdsvilkårene. I januar 2019 stod hun frem i Sygeplejersken og udtalte sig på egne vegne om normering. Hvad det betyder for kvaliteten og for patientsikkerheden, når den ikke altid tager udgangspunkt i patienternes plejebehov og personalets erfaringer og kompetencer, men i høj grad er økonomisk styret. Anja har siden forladt jobbet i lungemedicinsk afdeling og skal være selvhjælpskoordinator i Aalborg Kommune.”

Foto: Lars Horn

Vicky F. Gudmandsen

Vicky F. Gudmandsen
Sygeplejerske, Rigshospitalet, arbejdsmiljørepræsentant.

Rikke Bergstrand, Maria Bodholdt og Kathrine Hvid Bechstrøm indstiller:
”Min stemme går til Vicky, som taler alles sag i det daglige. Vicky skal nomineres for at tale om de utilsigtede hændelser, som blev afvist/slettet. En kvinde, som kæmper for sin sag. Vicky har så modigt stået frem og talt vores alle sammens sag.”

Judy Lowies, Rikke Normann Yde Eriksen og Anette Lykke Oldrup indstiller:
”Hun skal have prisen for sin stålsatte håndtering af sagen om utilsigtede hændelser på Rigshospitalet. Jeg er sindssygt stolt af den måde, hun og andre kolleger har håndteret sagen på, både på min arbejdsplads og i diverse medier. Det kræver mod at gå imod sin ledelse, og det kræver mod, indsigt og styrke at gå til pressen. Ville det få konsekvenser?”

Foto: Bax Lindhardt

Anja Weiss, Dorthe Nellemann Abel, Marianne Ottesen

Anja Weiss, Dorthe Nellemann Abel og Marianne
Ottesen

Operationssygeplejersker, Sjællands Universitetshospital Roskilde.

Birgitte Bjørk indstiller:
”De tre har formået at være vores primære stemme i medierne, hos politikerne samt diverse ledelser. De har ytret sig uden frygt for repressalier om den manglende tillid til afdelingsledelsen, og om vores frustrationer og bekymringer. Den manglende tillid bunder dels i manglende respekt for vores kompetencer og faglighed, dels i strategisk dårlige ledelsesbeslutninger, som ledelsen ofte ikke vil begrunde med henvisning til tavshedspligten. Vi kan se de alvorlige konsekvenser, fyringsrunden den 7. november vil have for såvel ventetiden for patienterne, patientsikkerheden samt operationssygeplejerskernes arbejdsmiljø og vilkår.”

Privatfoto

Pernille Møller Øland

Pernille Møller Øland
Sygeplejerske, Retspsykiatrien Syddanmark, tillidsrepræsentant.

Dorte Ruge indstiller:
”Pernille har flere gange udtalt sig til pressen om arbejdsforholdene i retspsykiatrien, og hvilke konsekvenser den lave normering har for både sygeplejerskers og patienters sikkerhed. Hun er skarp i sin argumentation og går gerne i dialog med politikerne. I retspsykiatrien passer vi de allersygeste patienter. Det kræver høj faglighed og en tilstrækkelig normering. Derfor er det vigtigt, at befolkningen og ikke mindst politikerne kender til vores arbejde og de rammer, vi arbejder under. Psykiatrien har gennem alle årene været økonomisk nedprioriteret ift. somatikken, og det er den fortsat.”

Privatfoto

 

 

Emneord: 
Ytringsfrihed