10 år ved roret

Grete Christensen blev i 2009 formand for Dansk Sygeplejeråd. 10 år med mange flere medlemmer, masser af minder, erfaringer og ikke mindst ansvar som medlemmernes talerør.

Som nummer 11 i rækken af formænd for Dansk Sygeplejeråd er Grete Christensen med til at skrive fagforeningens historie, da hun i 2009 vinder sin første valgkamp. Et årti senere, siger hun: 
”Det har været spændende, arbejdsomt og berigende på mange måder. Fordi man – med det store ansvar, som der ligger i at være formand – også er nødt til at være enormt ydmyg overfor, at medlemmerne har kæmpestore forventninger til, hvordan vi kan løfte ikke bare den sundhedspolitiske dagsorden, men i høj grad også spørgsmålet om løn og arbejdsvilkår.”

Grete Christensen

2009: Valgkamp

”Vi starter i en krisesituation, hvor alt er på nulpunktet. Organisationen var lagt ned efter konflikten i 2008, hvor alle sygeplejersker var udtaget til en konflikt, der varede i 60 dage.

Så der var en kæmpestor opgave i at få hele organisationen til at spille sammen – også med vores egne nye strukturer, hvor vi lige havde etableret os med fem regionale kredse fremfor 15 amtskredse.

Så på den måde har vi både samfundsmæssigt haft en genopretningssituation, men vi har også i vores egen organisation haft behovet for at se på, hvordan vi samarbejder med de nye fem kredse, SLS og Lederforeningen mod nye mål.” 

Foto: Søren Svendsen

Grete Christensen

2013: Klinikbesøg

”Jeg har været rigtig meget ude og besøge medlemmer i klinikken for at få den stærke stemme til, at tingene ikke kun foregår herinde omkring.

Det er ikke kun et spørgsmål om at være på Christiansborg eller sidde ved de centrale overenskomstforhandlinger.

Det er et lige så stort spørgsmål om at være ude, hvor medlemmerne er.” 

Foto: Simon Klein Knudsen

Grete Christensen

2016: Kongres

”Jeg har undervejs sammen med næstformændene stået i spidsen for, at vi også på kongresserne har arbejdet for – ikke bare at lave nye vedtægtsændringer – men faktisk at igangsætte nye modeller for, hvordan vi arbejder sammen med medlemmerne på nye måder.

Og hvordan vi får medlemmerne til at opleve, at det her er noget, vi ikke bare kan lægge hen til dem, vi politisk har valgt, men hvordan vi sammen kan være med til at løfte det faglige niveau.

Det er vi i høj grad lykkedes med, og jeg synes, vi har fået mange medlemmer, som er vildt aktive. Både på den faglige bane, i de faglige selskaber og udadtil, men også på den organisatoriske bane.

De er blevet meget talende, og de ytrer sig omkring de udfordringer, som der er.”

Kongressen i 2016 førte til udviklingsprojektet ’Sammen om DSR’.

Foto: Simon Klein Knudsen

Ellen Trane Nørby og Grete Christensen

2018: Med sundhedsminister Ellen Trane Nørby

”Når vi sidder i dag og ser, at alle vil have flere sygeplejersker, så er det jo resultatet af, at vi har fået talt sygeplejerskerne rigtig meget ind i den politiske dagsorden.

Men samtidig også en situation, hvor sygeplejerskerne oplever at være presset til det yderste, og en situation, hvor vi i den grad bliver nødt til som samlet organisation at holde fast i, at der simpelthen er nogle rammebetingelser for arbejdslivet som sygeplejerske, der er blevet strammet ud over det tålelige.

Det bliver man nødt til at forholde sig til for at fastholde de sygeplejersker, der er i Danmark.

Samtidig med at man bliver nødt til at forholde sig til, at lønnen til nyuddannede sygeplejersker simpelthen er for lav, og det må vi få gjort noget ved.”

Foto: Bax Lindhardt