5 minutter med: Vibeke Olsen

”Det er spændende at arbejde med mennesker fra andre kulturer, fordi deres livssyn og måde at opfatte tingene på kan være anderledes end gængs dansk opfattelse.”

Vibeke Olesen
Vibeke Olesen
Vibeke Olsen, 54 år. Arbejdssted: Sundhedsklinikken, Udrejsecenter Sjælsmark, Røde Kors

Hvorfor valgte du at blive sygeplejerske?

”Jeg ville gerne arbejde med mennesker og føle, jeg kunne gøre en forskel. Valget stod mellem at blive politibetjent eller sygeplejerske, og det blev sygeplejerske.”

Hvad var dit første job?

”På åben psykiatrisk afdeling på Nordsjællands Hospital, Hillerød.”

Hvorfor valgte du at specialisere dig inden for asylsystemet?

”Jeg har været i asylsystemet i 12 år på modtagecenter, opholdscenter, børnecenter og udrejsecenter, hvor jeg er nu. Det er spændende at arbejde med mennesker fra andre kulturer, fordi deres livssyn og måde at opfatte tingene på kan være anderledes end gængs dansk opfattelse. Men der er også mange ligheder, uanset hvor i verden du kommer fra.”

Hvem har du lært mest af i din karriere?

”En sygeplejerske i psykiatrien, som fik mig til at indse, hvor vigtigt mit menneskesyn er, og hvor meget det påvirker mit arbejde med andre mennesker. For mig er det vigtigt at se det enkelte menneske, som det er, og respektere, at vi er ligeværdige.”

Hvad kendetegner en god sygeplejerske?

”At man har empati. At man kan arbejde inden for de rammer, der er givet. At det er menneskeligt at tage fejl, og at man kan vokse af sine fejl. Desuden er humor vigtigt, for den kan være meget brugbar til at nå ind til andre i vanskelige situationer eller til at afdramatisere noget, der er svært.”

Hvilket råd vil du give en nyuddannet?

”Vær tro mod dig selv og accepter, at du er nyuddannet. Du skal søge råd og vejledning, og det er vigtigt, at du er vedholdende, når du har brug for hjælp.”

Hvad er det mest tilfredsstillende ved dit job?

”At ingen dage er ens. At jeg får brugt alle facetter af mig selv, både fagligt og personligt. Og så at jeg har stor indflydelse på min dagligdag.”

Hvad er det mest udfordrende ved dit job?

”Det er svært at være vidne til en sårbar gruppe mennesker, som er havnet i en svær situation, hvor ventetiden er utrolig belastende for både børn og voksne. Det er udfordrende at være i orkanens øje med mediebevågenhed, hvor mange vil det bedste for disse mennesker. Jeg oplever, at man ikke kan åbne eller tænde for et nyhedsmedie eller de sociale medier, uden at det bliver fortalt, hvordan vilkårene er her på Sjælsmark. Hvordan man opfatter det, om man synes, det er rigtigt eller forkert. Og der kommer hele tiden faktuelle ting, som er forkerte. Vi står her i dagligdagen med vores arbejde og kan ikke korrigere. Vi må bare stiltiende acceptere det, der bliver sagt, selv om vi måske ved, at det forholder sig anderledes.”

Hvad kan holde dig vågen om natten?

”Når jeg ikke føler, tiden slår til, og når jeg mister overblikket.”

Hvad er du mest stolt af i din karriere?

”Jeg har valgt en uddannelse, der er så mangesidig, at hvis jeg har lyst til at lave noget andet, så har jeg mulighed for det.”

Hvis du kunne ændre en ting i sundhedsvæsenet, hvad skulle det så være?

”At det enkelte menneske bliver hovedpersonen, og at sundhedsvæsenet arbejder sammen med fokus på det enkelte menneske. I dag bliver man kastet hid og did, systemerne samarbejder ikke, og undersøgelser skal laves igen og igen. Det er spild af ressourcer for alle parter. Det vil jeg gerne ændre.”

Hvor ser du dig selv om fem år?

”Jeg tænker, at jeg enten er i Røde Kors eller arbejder med misbrugsproblematikker, men jeg er ikke afklaret.”

Hvordan tror du, at sygeplejen vil udvikle sig de næste 10 år?

”Jeg tror, sygeplejersken vil få større betydning, fordi vi er en alsidig faggruppe. Der er mangel på sygeplejersker, og vi vil derfor i højere grad komme til at fokusere på det, vi er gode til og oprindeligt er uddannet til, nemlig patientkontakten. Det er mit håb, at der bliver mindre administrativt arbejde.”

Emneord: 
Flygtning