Leder: Sundhedsområdet skal tages alvorligt - også efter valget

"Der er slet ikke brug for situationer, hvor ”den ene hånd” afskediger sygeplejersker, mens ”den anden” efterspørger flere sygeplejersker i sundhedsvæsenet."

spl13-2017_leder_greteSygeplejersker gør hver dag en mærkbar forskel for den enkelte borger og deres pårørende: Sygeplejersker forhindrer unødvendige indlæggelser for bl.a. ældre, kronikere og multisyge borgere. Sygeplejersker tager den svære samtale med indlagte patienter om det videre sygdomsforløb, og sygeplejersker har den forebyggende samtale om vigtigheden af sund livsstil.

Sygeplejersker skaber tryghed for patienterne i sundhedsvæsenet og er kittet, der sikrer gode patientforløb på tværs af indsatser, afdelinger og sektorer.

Men det kræver de rette rammer og økonomi at udnytte det fulde potentiale i sygeplejerskernes kompetencer. Det kræver, at der fra politisk side er en reel vilje til at give plads og rum til at lade fagligheden komme til udtryk. Og det kræver gode løn- og arbejdsvilkår at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere og ledere.

Samtidig vil en udvidelse af sygeplejerskers ret til selvstændigt at udføre visse opgaver løfte kvaliteten i indsatserne og bidrage til en afbureaukratisering af arbejdsgangene.

Der er med andre ord ikke brug for flere besparelser, effektiviseringer og pludselige ufinansierede udgifter, hvor medarbejdere og patienter igen må holde for. Der er slet ikke brug for situationer, hvor ”den ene hånd” afskediger sygeplejersker, mens ”den anden” efterspørger flere sygeplejersker i sundhedsvæsenet.

Derfor skal vi stemme sundhedspolitisk til valget. Og derfor skal de valgte folketingspolitikere efter valget sætte sundhed højt på den politiske dagsorden. Når patienterne spørger: Er der en sygeplejerske til stede? – så skal svaret være JA.

Emneord: 
Politik