5 minutter med: Bettina Stettin

”Da jeg var færdig med min kandidat i sygepleje, fik jeg en stilling som klinisk specialist på hudafdelingen på OUH. Her fik jeg mulighed for at anvende mine nyerhvervede kompetencer og samtidig stadig være i praksis.

Bettina Trettin
Bettina Trettin
Privatfoto
Hvorfor valgte du at blive sygeplejerske?
”Efter gymnasiet arbejdede jeg som ufaglært i hjemmeplejen, og jeg fandt ud af, at jeg godt kunne lide at bruge mine hænder, og følte, jeg gjorde en forskel. Men jeg manglede helt klart en teoretisk del.”

Hvad var dit første job?
”På Infektionsmedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital.”

Hvorfor valgte du at specialisere dig inden for dermatologisk sygepleje?
”Da jeg var færdig med min kandidat i sygepleje, fik jeg en stilling som klinisk specialist på hudafdelingen på OUH. Her fik jeg mulighed for at anvende mine nyerhvervede kompetencer og samtidig stadig være i praksis. Jeg fandt ud af, at dermatologien er rigtig spændende, og der er rig mulighed for udvikling af sygeplejen og praksis.”

Hvem har du lært mest af i din karriere?
”Patienterne har lært mig rigtig meget. Jeg har også kolleger, som gennem min karriere har inspireret mig – både læger og sygeplejersker. Som ph.d.-studerende er det også mine vejledere og de forskningsmiljøer, jeg færdes i. Og jeg suger til mig.”

Hvad kendetegner en god sygeplejerske?
”At man altid sætter patienten først og formår at være reflekterende i sin praksis.”

Hvilket råd vil du give en nyuddannet?
”Det er vigtigt at være ydmyg og turde indrømme egne begrænsninger. Der er rigtig travlt ude på afdelingerne, og man er nødt til selv at sige til og fra. Når det er sagt, så spring ud i det. Få dig en solid klinisk erfaring så er du rustet til det meste.”

Hvad er det mest tilfredsstillende ved dit job?
”Som ph.d.-studerende har man i perioder virkelig travlt og mange deadlines. Det føles fantastisk, hver gang jeg kan krydse en ting af på min liste eller har nået et af mine mål. Det kan fx være første gang, jeg holdt et oplæg på en international konference.”

Hvad er det mest udfordrende ved dit job?
”Hele tiden at skulle have mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket. Som ph.d.-studerende er du i gang med at skrive på en artikel, tage kurser, undervise og vejlede på universitet og analysere data – alting sideløbende. Så det handler om at strukturere sine dage.”

Hvad kan holde dig vågen om natten?
”Hvis mine børn ikke trives.”

Hvad er du mest stolt af i din karriere?
”At jeg har verdens mest fantastiske kolleger, som støtter mig og er interesseret i, hvad jeg laver. Også selv om jeg sidder nede i et lille kælderkontor for mig selv og læser og skriver, mens de har susende travlt oppe i stueetagen.”

Hvis du kunne ændre en ting i sundhedsvæsenet, hvad skulle det så være?
”I de 15 år jeg har været i faget, er vi blevet færre sygeplejersker til langt flere og langt dårligere patienter, og vi har fået flere opgaver. Der er kommet færre ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen de sidste år, og vi er nødt til at værdsætte sygeplejerskerne og tænke i andre baner for at gøre faget attraktivt. Jeg mener, sygeplejerskerne bør have et selvstændigt virksomhedsområde, og vi skal se på både lønnen og ligestillingen inden for faget – de faktorer hænger unægtelig sammen.” 

Hvor ser du dig selv om fem år?
”Jeg er ansat i Hudafdelingen på OUH som klinisk forsker med tilknytning til SDU.”

Hvordan tror du, at sygeplejen vil udvikle sig de næste 10 år?
”Det kommer an på, hvordan politikerne tackler, at vi om ganske få år mangler rigtigt mange sygeplejersker. Der er uden tvivl nødt til at ske noget, hvis det skal lykkes at få rekrutteret flere sygeplejersker og fastholde de erfarne. Samtidig tror jeg, vi vil se flere APN-uddannelser (Advanced Practice Nurse) på master- eller kandidatniveau. Vi er nødt til at ruste og uddanne sygeplejerskerne, så de kan varetage de komplekse opgaver.”