Læserbrev: På trods af travlhed lærer vi af vores fejl

"Selv om vi fra regionsrådets side konstant forsøger at imødegå dette pres, f.eks. med ekstrabevillinger til særligt trængte afdelinger, er der ingen tvivl om, at personalet mange steder løber rigtigt hurtigt."

Dansk Sygeplejeråd udgav i starten af juni en analyse omtalt i Sygeplejersken nr. 7/2019, der viser, at sygeplejersker har for travlt til at rapportere utilsigtede hændelser. Det er et problem. Utilsigtede hændelser er én af vores bedste måder at lære af vores fejl på og styrke patientsikkerheden. Travlhed bør selvfølgelig ikke stå i vejen.

I Region Hovedstaden har vi gennem de seneste mange år haft et stort fokus på patientsikkerhed – og på at skabe en kultur, hvor vi lærer af vores fejl.

Jeg anerkender fuldstændig, at travlhed desværre nogle gange kan betyde, at vores medarbejdere ikke får rapporteret alt. Vores sundhedsvæsen har i årevis været presset af stramme økonomiske rammer, og det kan mærkes på afdelingerne. Selv om vi fra regionsrådets side konstant forsøger at imødegå dette pres, f.eks. med ekstrabevillinger til særligt trængte afdelinger, er der ingen tvivl om, at personalet mange steder løber rigtigt hurtigt.

Men patientsikkerheden skal selvfølgelig opretholdes, og der ligger en vigtig ledelsesopgave i at sørge for det. Vi har både i den politiske, administrative og faglige ledelse en vigtig opgave i at skabe en god patientsikkerhedskultur blandt personalet på trods af travlhed. Det skal selvfølgelig være let og hurtigt at foretage en indberetning, og vi skal sikre, at alle føler, man trygt kan rapportere egne fejl. Utilsigtede hændelser er helt grundlæggende ikke en kontrol af den enkelte medarbejder og kan aldrig få konsekvenser for medarbejdere – de er alene et redskab til at lære af og blive klogere på.

Fokus på patientsikkerhed bør ikke være noget, man føler tager ekstra tid, når man er på arbejde. Det skal være en del af selve DNA’et på hospitalerne.

Karin Friis Bach er 2. næstformand (R) i Region Hovedstaden
 

Emneord: 
Arbejdsbelastning