Ny kredsformand i Kreds Hovedstaden

Kristina Robins
Kristina Robins
Kristina Robins er ny kredsformand for Kreds Hovedstaden i Dansk Sygeplejeråd.

Det blev hun, da Vibeke Westh stoppede som kredsformand den 28. juni. 

Der er fundet en løsning, som efter Dansk Sygeplejeråds opfattelse alt i alt genopretter forholdene, og der er taget afsæt i de rammer for fratræden, som er fastlagt af kongressen.

Kristina Robins var 1. kredsnæstformand og indtræder derfor ifølge Dansk Sygeplejeråds love som ny kredsformand for resten af valgperioden.

Den tidligere 2. kredsnæstformand, Signe Hagel Andersen, bliver ny 1. kredsnæstformand. Det betyder, at Signe Hagel indgår i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse. Kredsbestyrelsen vælger i løbet af august en ny næstformand blandt kredsbestyrelsens medlemmer.

Vibeke Westh stoppede som kredsformand og fralagde sig alle øvrige tillidsposter på vegne af Dansk Sygeplejeråd efter en sag om brug af Dansk Sygeplejeråds midler bl.a. til taxakørsel.