Sygeplejersken Årgang 2020 nr. 11

I dette nummer

Tema: Normeringer

Jagten på de 1.000 sygeplejersker

Deltid eller fuldtid? Det spørgsmål er blevet højaktuelt i jagten på de 1.000 ekstra sygeplejersker, som regeringen vil opnormere landets hospitaler med for at få et bedre arbejdsmiljø. For at skaffe nok sygeplejersker opfordrer arbejdsgiverne deltidsansatte til at gå op i tid. Der er dog bekymring for, om indsatsen vil lykkes.

Arbejdsgiverne jagter timer blandt deltidsansatte

Regeringen har sat et mål om 1.000 flere sygeplejersker på to år. Men der er mangel på dem. Derfor forsøger regionerne at finde årsværk ved at få deltidsansatte til at gå op i tid. Dansk Sygeplejeråd bakker op. Det er nu, de ekstra timer bliver til bedre normeringer, fordi der følger penge med, påpeger formand Grete Christensen.

Fordelingen af de 1.000 sygeplejersker

Se her, hvordan midlerne til at ansætte 1.000 ekstra sygeplejersker er fordelt. Der er tale om 300 mio. kr. i 2020 og 600 mio. kr. i 2021 på finansloven. Svarende til henholdsvis 500 årsværk i 2020 og yderligere 500 årsværk i 2021

Forsøg: Op i tid og bedre arbejdsmiljø

Bare en enkelt time eller to mere om ugen. Det er hvad ledende oversygeplejerske Lis Horstmann Nøddeskou beder sine medarbejdere på Medicinsk Afdeling i Køge om i et nyt normeringsforsøg.

Ekstra midler spredt ud på vagtbelastede afdelinger

Det er vidt forskelligt, hvordan sygehusene har valgt at prioritere midlerne fra regeringen til 1.000 ekstra sygeplejersker, men de er typisk spredt ud på mange afdelinger. Barselsgangen i Herning er en af dem. Formanden for Dansk Sygeplejeråd er bekymret for, om den metode forbedrer arbejdsmiljøet.

Kurser og klare jobopslag tiltrækker flere kolleger

Massiv indsats for at styrke studerendes og nyuddannedes kompetencer har vendt den onde spiral på Neurologisk Afdeling på Bispebjerg Sygehus. For få år siden havde de svært ved at rekruttere. Nu har de syv ekstra sygeplejersker og et bedre arbejdsmiljø.

Aktuelt

Ny forskning: Flere sygeplejersker giver større patientsikkerhed

Flere sygeplejersker på medicinske afdelinger giver kortere indlæggelser og lavere risiko for, at patienter dør inden for 30 dage fra indlæggelsesdagen. Det viser et nyt dansk forskningsprojekt. Bedre bemanding gør det også nemmere at fastholde sygeplejersker.

Hospitaler: Beredskabet er parat

Smittetrykket stiger, og selv om antallet af indlæggelser ikke er faretruende, tegner der sig et billede af, at beredskabet er klart. Også selvom alle ikke melder sig frivilligt. Det viser en rundspørge til seks hospitaler.

Pålagt coronatest bør tælle som arbejdstid

Coronatest af medarbejdere skal ikke ske i fritiden, når det er pålagt af arbejdsgiveren, mener Dansk Sygeplejeråd. Danske Regioner er uenige, så nu må Arbejdsretten på banen.

ECMO-behandling

En sidste chance

Når lungerne står af, og alt håb synes ude, er der for nogle en sidste mulighed. En ECMO-behandling. Her overtager en maskine lungernes funktion og køber tid til, at de kan komme sig. Sygeplejerskerne Anne Langvad og Rikke Clemmensen passer både patienter og maskiner, og de fik travlt, da Covid-19 ramte landet.

Læren af Covid-19

Medicin-pumper frigør hænder til Covid-patienter

Odense Universitetshospital har haft succes med at bruge medicinpumper til antibiotikabehandling, så patienter kan udskrives langt tidligere end før. Det har gjort det muligt at frigive flere sygeplejersker til pleje af coronaindlagte.

2020 Year of the Nurse

Sygeplejehistorie

"Jeg mærker stoltheden"

Sygeplejens historie bliver levendegjort for sygeplejestuderende på det sygeplejehistoriske museum i Kolding.

"Dengang kendte vi patienterne"

Gunilla Svensmark, som netop har udgivet bogen om den danske sygeplejes historie, har efter eget udsagn været historienørd siden folkeskolen.

Observation

I HVERT NUMMER

Hørt: Ældre skal høres

De seneste måneder har TV2 afsløret voldsom behandling af ældre borgere på plejehjem og i hjemmeplejen. Løsningen på bedre trivsel handler ikke kun om ressourcer, men også om inddragelse. Vi skal lytte til de ældre, siger forsker Marianne Mahler.

Anmeldelser

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom", "Lysglimt - om forældretab i barndommen" og "Læreprocesser i klinisk sygeplejerskeuddannelse: Viden og erfaringer fra projektet PÅ TVÆRS" samt Sygeplejersken Podcast "No. 6 - Frys, flygt eller angrib - forstå delir"

Debat

Læserbrev: OUH forebygger praksischok

"Senest i 2021 skal alle vores afdelinger have en plan for at styrke sygeplejestuderendes deltagelse i praksisfællesskabet under deres praktikophold."

Test

Test din viden (11/2020) Mænd i sygeplejen

Mænd i kvindefag og kvinder i mandefag er fortsat eksotiske, og generelt er der ikke den store lyst til at krydse de traditionelle faggrænser. Hvad ved du om mænd i sygeplejen?