Brev til minister om senfølger

Sygeplejersker er overrepræsenteret i statistikkerne over andelen af smittede, og flere sygeplejersker er stået frem i Sygeplejersken og andre medier og har fortalt om senfølger og bekymring om eget helbred og arbejdsevne.

Det har bl.a. fået Dansk Sygeplejeråd til – sammen med FOA, Overlægeforeningen, Ergoterapeuterne og Fysioterapeuterne – at opfordre til, at der iværksættes en national handlingsplan for at hjælpe folk, som er smittet med Covid-19, og som lider af senfølger.

I et brev til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) skriver organisationerne, at folk med senfølger bl.a. lider af vedvarende træthed, hovedpine, åndenød, kognitive forstyrrelser og føle- og sanseforstyrrelser.

Organisationerne efterlyser en systematisk opfølgning for Covid-19-smittede, som oplever senfølger, samt at der iværksættes en national handlingsplan, der omfatter opfølgning og udredning, ensartede tilbud om behandling og rehabilitering.