Dengang: Nyt højteknologisk arbejdsfelt i 1978

Perfusion var også internationalt et nyt felt.
Arkivfoto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum


Dengang - 1976
Attribution 
Arkivfoto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Perfusion blev et nyt arbejdsfelt for operations-sygeplejersker på thoraxkirurgisk operationsafdeling på Rigshospitalet i slutningen af 1960’erne.

Her passede de både deres vante arbejde som operationssygeplejersker og som perfundører – ansvarlige for hjerte-lungemaskinen – ved hjerteoperationerne.

Perfusion var også internationalt et nyt felt.

Der var ingen specialuddannelse af perfundører i Danmark, og de brugte deres fritid på at holde sig opdateret ved at rejse til kongresser og tage på studiebesøg på andre hjertekirurgiske afdelinger i udlandet.

 

Emneord: 
Medicoteknisk udstyr
Sygeplejens historie