Læserbrev: OUH forebygger praksischok

"Senest i 2021 skal alle vores afdelinger have en plan for at styrke sygeplejestuderendes deltagelse i praksisfællesskabet under deres praktikophold."

Flere nyuddannede sygeplejersker fortæller, at de oplever et ”praksischok,” når de går fra uddannelse til arbejdsdag på et sygehus.

Det gør vi med OUH’s nye sygeplejestrategi noget ved. Senest i 2021 skal alle vores afdelinger have en plan for at styrke sygeplejestuderendes deltagelse i praksisfællesskabet under deres praktikophold. Og al nyansat, nyuddannet personale skal deltage i dels et alment og dels et afdelingsspecifikt introduktionsforløb, som ruster dem til arbejdslivet på et sygehus.

Samtidig vil vi allerede fra i år begynde at opkvalificere vores kliniske vejledere. I første omgang via interne kurser, men inden for få år skal minimum én klinisk vejleder pr. afdeling have påbegyndt en relevant master eller kandidat. Alle omkring den studerende skal dog have kompetencer til at hjælpe med uddannelsesopgaven – det er godt kollegaskab. Senest i 2022 vil alle OUH’s sygeplejersker derfor i løbet af de første år af deres ansættelse få tilbudt 3-4 timers undervisning i læring og vejledning, så de kan understøtte afdelingens kliniske vejledere og praktikvejledere.

Livslang læring er både afgørende for god sygepleje og den tværfaglighed, som giver vellykkede behandlingsforløb. Derfor vil alle sygeplejersker på OUH senest i 2022 få en kompetenceudviklingsplan udleveret ved ansættelsens start.

Vi ser rigtig gerne, at vores sygeplejersker specialiserer sig, og gerne hele vejen til en professortitel. Og de skal altid huske at sætte patienten først. Derfor vil alle akademisk uddannede sygeplejersker i kliniske afdelinger senest i 2022 være ansat med patientnær klinisk tid.

Vores tættere kobling mellem klinik og uddannelse vil skabe en stærkere sygeplejefaglighed, der er i stand til at udvikle sig i takt med ændringerne i samfundet og sundhedsvæsenet.

Mathilde Schmidt-Pedersen er sygeplejefaglig direktør på OUH Odense Universitetshospital-Svendborg Sygehus.

Emneord: 
Arbejdsmarked