Pris for at forebygge vold og nedslidning

Fire arbejdspladser er blevet hædret med arbejdsmiljøpriser for at have forbedret arbejdsmiljøet, heriblandt to store arbejdspladser for sygeplejersker: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og Medicinske Sygdomme M14 på Sygehus Sønderjylland.

Medicinske Sygdomme M14 på Sygehus Sønderjylland fik prisen i kategorien Psykisk Arbejdsmiljø for deres indsats med at forebygge vold ved en systematisk indsats baseret på brugen af Brøset Violence Checklist. Indsatsen har betydet, at det er lykkedes at forebygge vold og trusler mere effektivt og få sygefraværet ned. Med til historien hører, at M14 tidligere havde fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet pga. risikoen for at blive udsat for vold og trusler fra patienterne.

Træning i arbejdstiden i København

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune fik prisen i kategorien Muskel- og Skeletbesvær for deres projekt med at forebygge fysisk nedslidning med ”Træning i Arbejdstiden”. På 42 plejecentre og fem hjemmeplejeenheder træner medarbejderne, inklusive sygeplejerskerne, 35 minutter om ugen. Træningen består af styrketræning i hold. Den skal ruste medarbejderne til de fysiske krav i arbejdet og forebygge nedslidning.

Læs mere om de nominerede og vinderne på Arbejdsmiljørådets hjemmeside 

Emneord: 
Arbejdsmiljø