Hvem skal have Florence Nightingale-medaljen?

Florence Nightingale-medaljen

Du kan være med til at bestemme!

Dansk Sygeplejeråd har gennem Dansk Røde Kors fået en opfordring fra Den Internationale Røde Kors Komité om at indsende forslag til kandidater til Florence Nightingale-medaljen. 

Medaljen er indstiftet i 1912 og uddelt første gang i 1920. En række danske sygeplejersker – i alt 43 – har indtil nu modtaget den hæderfulde medalje.

Sygeplejersken, som kan modtage medaljen, skal have udvist exceptionelt mod og opofrelse i konflikt- og katastrofeområder eller have udført pionerarbejde inden for offentlig sundhed.

Ved den seneste medaljeoverrækkelse i 2019 fik tre danske sygeplejersker tildelt medaljen for deres arbejde i verdens brændpunkter.

Dansk Sygeplejeråd skal indsende indstillinger til medaljekandidater til Røde Kors og modtager derfor meget gerne forslag fra dig om sygeplejersker, som har gjort sig fortjent til at modtage medaljen. 

Deadline for indsendelse af forslag til DSR er den 16. december 2020.

Send dit forslag i en mail til dsr@dsr.dk og skriv Florence Nightingale i emnefeltet.  

Læs på www.dsr.dk/dshm/medalje om danske medaljemodtagere gennem tiderne.