Læserbrev: Bliver man tabt efter sit introforløb?

"Manglende fokus på et efterforløb kan resultere i den svære overgang, sygemeldinger og jobskifte hos nyuddannede sygeplejersker."

Fokus på et struktureret og engageret introforløb af nyuddannede sygeplejersker er blevet større på hospitalernes afdelinger, men er det nok? I introforløbene bliver man holdt i hånden, men bagefter er man overladt til sig selv. 

Som nyuddannet sygeplejerske er man udfordret af den nye rolle, man skal navigere rundt i arbejdslivet og kan frygte at begå fejl.

DSR’s vision for arbejdsmiljøstrategien for 2020-2024 lægger vægt på at optimere indsatsen for nyuddannede og unge sygeplejersker.

Men spørgsmålet er, om den øgede indsats er nok til at fastholde nyuddannede i faget.

En undersøgelse fra VIA University College viser, at 28 pct. af de nyuddannede sygeplejersker ikke kan se sig selv arbejde som sygeplejerske fem år efter endt uddannelse. Desuden har en tredjedel skiftet job indenfor de første tre år.

DSR (2019) rapporterer i et studie blandt 6.000 sygeplejersker, at 32 pct. af sygeplejersker under 30 år angiver, at de hele tiden eller ofte har følt sig stressede indenfor de sidste to uger, og 64 pct. angiver, at arbejdet er den vigtigste kilde til deres stress.

DSR beskriver også, at målet er, at alle sygeplejersker skal have lyst til at være og blive i faget, men det er de nyuddannede, som særligt er udsat for stress og har intentioner om at forlade faget.

Burde der argumenteres for væsentligheden af efterforløbet på afdelingerne?

Manglende fokus på et efterforløb kan resultere i den svære overgang, sygemeldinger og jobskifte hos nyuddannede sygeplejersker.

Dette debatindlæg har til formål at sætte fokus på efterforløbet, og det er op til afdelingerne selv at reflektere over og igangsætte de interventioner og ressourcer, der er tilgængelige.

Lad dette være til eftertanke – men vi skal huske at passe på de nyuddannede sygeplejersker og hinanden!

Nina Wind-Bauer er stud.cur.science

Emneord: 
Sygeplejerskeuddannelsen