Læserbrev: Savner nuancer om dobbeltdiagnoser

I psykiatrien i Region Syddanmark har man ansat 20 regionale forløbskoordinatorer til at bygge bro mellem indsatserne ved kontinuerligt at holde koordinerende indsatsmøder med deltagelse af alle parter omkring patienten.

Kommentar til tema om dobbeltdiagnoser i Sygeplejersken nr. 10/2020.

Jeg savner nuancer i artikelserien om dobbeltdiagnoser. Derfor dette indspark fra Region Syddanmark, hvor der findes en samarbejdsaftale fra 2015 mellem regionen og de 22 kommuner.

Aftalen har netop fokus på problemstillingerne med den tværsektorielle indsats for patienter med dobbeltdiagnoser. Som artiklerne beskriver, er det en faglig udfordring af misbrugsbehandlingen, og den psykiatriske behandling er opdelt i forskellige sektorer.

I samarbejdsaftalen er det beskrevet, at den regionale behandlingspsykiatri ikke må afvise udredning eller behandling af en behandlingskrævende psykisk lidelse med den begrundelse, at borgeren har et misbrug. Det samme gør sig gældende for kommunen.

Den må ikke afvise behandling af et misbrug med begrundelsen, at patienten har en psykisk lidelse. Dette har man forsøgt at imødekomme i psykiatrien i Region Syddanmark ved at ansætte 20 regionale forløbskoordinatorer til at bygge bro mellem indsatserne ved kontinuerligt at holde koordinerende indsatsmøder med deltagelse af alle parter omkring patienten.

Jeg skriver for at få denne nuance sat i spil: at man i psykiatrisygehuset i Region Syddanmark måske ikke er i mål med problemet, men gør en indsats i forhold til problemstillingen og har erfaringer med, at et samtidigt forløb i sektorerne er bedre end et trinvis forløb.

At patienten ikke først skal have sit misbrug behandlet, inden den psykiatriske behandling kan igangsættes.

At patienten med fordel kan modtage misbrugsbehandling og reducere sit misbrug, mens psykiatrien optimerer den medicinske og terapeutiske behandling.

At en forløbskoordinator, som ikke direkte er involveret i patientens forløb, kan være med til at skabe et metaperspektiv på de koordinerende indsatsmøder, hvor fokus er på, at alle parter bliver hørt, herunder især patienten. 

Helle Mørch Pedersen er specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje og forløbskoordinator