Skiftedag: "Demens skal vi stå sammen om"

"Jeg holder øje med den faglige udvikling på demensområdet, så relevante faglige initiativer kan blive bredt ud til organisationen."
Tina Lundsgaard-Leth
Foto: Mikkel Berg Pedersen
Tina Lundsgaard-Leth, 50 år

Nyt job: August 2019, udviklingskonsulent inden for demensområdet i Ikast-Brande Kommune, hvor hun bl.a. skal stå for at gøre demensstrategien i Ikast-Brande Kommune til virkelighed.

Kom fra: Otte år som hjemmesygeplejerske i kommunen. Før det: mave-tarmkirurgisk afdeling og job inden for salg og marketing, som hun arbejdede med, inden hun i 2007 blev uddannet sygeplejerske.

”Må man låse døren til en dement borger? Hvordan takler vi det, når en dement borger er gået fra plejecenteret? Hvordan skaber vi det gode forløb for borgere med demens? 

Det er nogle af de spørgsmål, jeg bliver mødt med, når jeg rådgiver medarbejdere på plejehjemmene. Jeg er meget rundt for at rådgive og undervise internt i organisationen, og så holder jeg demenskurser for pårørende.

Derudover holder jeg øje med den faglige udvikling på demensområdet, så relevante faglige initiativer kan blive bredt ud til organisationen.

Jeg arbejder på tværs af mange forskellige faggrupper, lige fra terapeuter, hjemmesygeplejersker og visitatorer til pårørende, neurologisk afdeling og den politiske ledelse, herunder chefen for Sundhed & Ældre, som jeg refererer til. At demensstrategien er vedtaget politisk gør, at barren er sat højt. Det er udfordrende og er med til at løfte mig fagligt. 

Min hovedopgave er at implementere kommunens demensstrategi, som bl.a. handler om støtte og rådgivning til pårørende, meningsfulde aktiviteter for demente og tidlig opsporing af demens, så mennesker med demens kan få et værdigt liv. Mennesket skal komme før sygdommen. Det er alt sammen ikke lige noget, man gør på en dag.

Og det her lange seje træk var noget af det, der tiltalte mig, da jeg så stillingen. Jeg har været nøgleperson på demensområdet, men jeg ville gerne arbejde med demens og ældre mennesker på en anden måde. Og det må man sige, jeg gør nu. Det er et meget selvstændigt felt, hvor jeg arbejder på tværs af organisationer og faggrupper. 

Det er spændende at arbejde med udvikling over tid. Ved at søsætte kompetenceudvikling hos medarbejderne kan man på sigt se, at gevinsten kommer senere. Det tager tid og er lidt anderledes end i sygeplejen, hvor man ofte i den direkte patientkontakt kan mærke, at man gør en forskel. Jeg kan godt lide at være med til at påvirke personalet til en opmærksomhed om, at det her felt kræver stor refleksion. Det er relationen før opgaven.

Der er ingen hurtige løsninger. 

Resultaterne kommer ikke overnight. For man kan ikke blive sendt på sygehuset for at blive helbredt for demens. Demens skal vi stå sammen om.”  

Savner du inspiration til karrieren?

Hent råd og vejledning om karriere og jobsøgning på dsr.dk Som medlem kan du booke tid til personlig sparring om jobsøgning, efter- og videre-uddannelse eller karrieremuligheder.

Læs mere på dsr.dk/job-og-karriere

 

Emneord: 
Demens