14. mio. kr. til 15 forskningsprojekter

Novo Nordisk Fonden har atter uddelt et stort beløb til forskning inden for sygepleje.

15 sygeplejefaglige forskningsprojekter modtog i slutningen af 2019 i alt 13,8 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Støtten gik til tre ph.d.-stipendier, tre postdoc-stipendier og fire øvrige sygeplejefaglige projekter. Modtagerne er:

Ph.d.-stipendier, 3 x 1,8 mio. kr., som er tildelt Louise Roug og Ena Thomsen, Rigshospitalet, og Maja Thøgersen, Steno Diabetes Center.

Postdoc-stipendier, 3 x 1,8 mio.kr., som er tildelt Jeanette Finderup, Aarhus Universitetshospital, Pia Søe Jensen, Hvidovre Hospital, og Anne Højager Nielsen, Hospitalsenhed Vest.

Klinisk sygeplejeforskning, i alt 3 mio. kr., som med forskellige beløb er tildelt Astrid Lindman, Aarhus Universitetshospital, Dorthe Overgaard, Københavns Professionshøjskole, Camilla Ejlertsen, Hvidovre Hospital, Helen Schultz, Odense Universitetshospital, Lisa Fønns Rasmussen, Regionshospitalet Horsens samt Mia Loft, Susanne Vahr Lauridsen, Maj Siercke og Iben Husted Nielsen, alle Rigshospitalet.

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål:

  1. at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen
  2. at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 20 mia. kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes.

Læs mere om projekterne på novonordiskfonden.dk/da/bevillingslister. Søg på årstallet 2019 og hhv. ”Ph.d.-stipendier sygepleje”, ”postdoc-stipendier sygepleje” og ”Klinisk sygeplejeforskning – Danmark”.

Emneord: 
Forskning