Leder: Sygeplejersker er uundværlige

"Og ikke mindst vil vi anerkendes økonomisk for vores hårde arbejde – i særdeleshed når vi slider vores krop og psyke op for at passe på andre. "
Foto: Bax Lindhardt

Sundhedskrisen har tydeliggjort sygeplejerskernes kæmpe betydning for samfundet. Sygeplejerskers store faglighed, professionalisme og ansvarlighed har imponeret enhver dansker.

Lige nu fejres sygeplejerskerne som hverdagens helte med sang, flag og klapsalver. Det luner i en svær tid – ingen tvivl om det. Men vi vil også have noget mere.

Vi vil have ordentlige rammer for vores arbejdsliv – også midt i en krisetid. Vi har udvist en vilje til fleksibilitet og omstilling, som ligger langt ud over det sædvanlige.

En del steder også langt ud over det rimelige. Vi bidrager gerne. Men vi skal kunne være hele mennesker og tage hånd om vores børn, forældre, ægtefæller og os selv.

Vi vil have sikkerhed på arbejdspladsen – også når vi står i frontlinjen under en pandemi. Efter denne krise står behovet for klare retningslinjer, adgang til de nødvendige værnemidler og beskyttelse af særligt sårbare kollegaer lysende klart.

Og ikke mindst vil vi anerkendes økonomisk for vores hårde arbejde – i særdeleshed når vi slider vores krop og psyke op for at passe på andre. På kort sigt skal vi honoreres for den dobbelte belastning, som det vil udgøre at afvikle den voksende pukkel af ikke-akutte behandlinger og operationer samtidig med at coronaberedskabet skal opretholdes.

På længere sigt skal sygeplejerskernes store anerkendelse i samfundet afspejles i et lønløft, som i højere grad ligestiller os med andre faggrupper med samme uddannelseslængde.

Det skal vi løbende presse på for over for politikerne og arbejdsgiverne.

Emneord: 
Epidemi
Sygeplejerolle