Patienterne, der blev væk

Knapt to måneder efter Danmark fik sin første Covid-19-patient, melder regioner, praktiserende læger og Sundhedsstyrelsen om få henvendelser fra andre patienter. De er som sunket i jorden - eller er de? Vi giver nogle eksempler og bud på forklaringer her.
Illustration Mikkel Henssel

spl52020_pat-der-blev-vaek_2

Flere risikerer at dø af kræft og hjertesygdomme

Mens antallet af Covid-19-patienter ved Sygeplejerskens deadline midt i april ligger langt under det forventede antal, risikerer flere danskere at blive alvorligt syge med andre sygdomme.

Antallet af danskere, der henvender sig til egen læge, er nemlig faldet brat.

Ifølge en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen den 31. marts har mange praktiserende læger oplevet et generelt fald i antallet af henvendelser under Covid-19-epidemien. De henviser f.eks. ikke lige så mange patienter til udredning for kræft eller hjerteproblemer, som de plejer.

Tendensen slår igennem i mange regioner, bl.a. Region Nordjylland, som i hele marts i år havde knapt 20 pct. færre henvisninger til kræftpakkeforløb og knapt 40 pct. færre henvisninger til udredning i kardiologien i forhold til marts 2019. Det fik regionsrådsformand Ulla Astman (S) til at reagere i en pressemeddelelse den 30. marts:

”Det er bekymrende, når vi oplever sådan et fald i antallet af henvisninger til meget alvorlige sygdomme, hvor for sen behandling kan få endog meget alvorlige konsekvenser for den enkelte.”

spl52020_pat-der-blev-vaek_3

Akutmodtagelserne er stille

Danskere er langt mindre aktive i disse corona-tider, end de plejer. Og det kan mærkes på akutmodtagelserne flere steder i landet.

I Region Hovedstaden og Region Sjælland modtager personalet langt færre patienter end normalt på denne tid af året, kunne Susanne Juul, ledende oversygeplejerske i Akutmodtagelsen på Herlev og Gentofte Hospital fortælle til TV2 Lorry den 6. april:

”Det er de mindre skader efter fysisk aktivitet, vi ikke ser så mange af, som vi plejer.”

På akutafdelingen hos Sjællands Universitetshospital i Køge har man i marts 2020 modtaget godt en tredjedel færre tilskadekomne patienter end i marts 2019. Og det skyldes nok, at folk opholder sig mere hjemme, sagde Poul Mossin, ledende oversygeplejerske på Akutafdelingen i Køge og Akutmodtagelsen i Roskilde til TV2 Lorry den 6. april.

I Region Syddanmark er der også færre patienter, bl.a. på skadestuen på Vejle Sygehus, som de sidste to uger af marts modtog halvt så mange patienter som normalt, fortalte TV Syd den 1. april.

spl52020_pat-der-blev-vaek_4

Færre børn med infektioner

Normalt arbejder Mette Holm som overlæge i Børn og Unge-afdelingen på Aarhus Universitetshospital.

I øjeblikket hjælper hun dog til i hospitalets Covid-19-klinik for børn, som børn kan blive henvist til fra egen læge, hvis de har symptomer på Covid-19.

Sidst i marts fortalte hun på universitetshospitalets Instagram-side, at hospitalet i øjeblikket modtager markant færre børn med andre infektionssygdomme som influenza eller RS-virus.

Normalt kommer der 45-50 børn i døgnet med forskellige sygdomme, mens der de seneste uger i marts kun er kommet 20-25 børn i døgnet:

”Jeg tror, det skyldes, at daginstitutionerne er lukkede i øjeblikket. Desuden har børnene fået en bedre hånd-hygiejne, fordi der er så meget opmærksomhed på den,” sagde Mette Holm.
 

spl52020_pat-der-blev-vaek_5

Mildeste influenzasæson i årevis

Danmark har haft den mildeste influenzasæson i flere år, skriver Statens Serum Institut (SSI) i en nyhed den 31. marts.

I alt 260 personer i Danmark fik i uge 12 påvist influenza mod 884 personer i uge 11, hvilket er et fald på 70 pct. på kun en uge.

Det store dyk falder tidsmæssigt nøje sammen med de tiltag, som trådte i kraft for at reducere smittespredning af Covid-19 den 12. marts.

”Det er jo forventeligt, at de meget omfattende tiltag og restriktioner, som samfundet har indført over for Covid-19-epidemien, også ville have en gavnlig effekt på spredningen af f.eks. influenza og andre luftvejsinfektioner. Men effektens størrelse og hurtighed er måske alligevel lidt overraskende,” siger afdelingslæge Lasse Vestergaard fra Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse i SSI i nyheden.

spl52020_pat-der-blev-vaek_6

Langt færre psykiatriske indlæggelser

I marts måned er antallet af indlagte på landets psykiatriske afdelinger faldet markant.

Det skriver Information den 4. april på baggrund af en rundspørge, som avisen har lavet blandt landets fem regioner, som alle melder om lavere belægningsgrad end normalt.

Region Nordjylland og Region Sjælland oplever de største fald. Her er belægningsgraden i øjeblikket 30 pct. lavere end det årlige gennemsnit. Regionerne selv mener, at faldet kan skyldes, at nogle psykisk syge borgere holder sig væk af frygt for smitte. Desuden udskrives nogle tidligere, mens andre af psykiatriens kendte patienter behandles ambulant.

Landsformand i Sind, Knud Kristensen, kalder faldet opsigtsvækkende, men ikke overraskende. Han beskriver tre grupper patienter: Dem, der udskrives, fordi de er i stor smittefare og derfor hellere skal have hjemmebehandling. Dem, som selv lader sig udskrive, fordi de ikke kan få besøg.

”Og så er der de nye syge, som bliver ramt af psykisk sygdom nu, men som ikke bliver opdaget, enten fordi de ikke selv opsøger hjælp, eller fordi de er isoleret socialt,” siger han.

Det kan resultere i, at de, som går længe med uopdaget psykisk sygdom, bliver mere syge og dermed sværere at behandle, siger Knud Kristensen.