Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Tro er ikke viden" sammen med "Tro i hverdagen", "Hvordan skrive den gote vitenskapelige artikkelen", "Fattigsteder" og "Sunde vaner - skabt med vilje"

To små bøger med hver sit store indhold

Tro er ikke viden

Niels Brunse
Tro er ikke viden
Eksistensen 2020, 92 sider – 120 kr.

 Anne-Cathrine Riebnitzsky
Tro i hverdagen
Eksistensen 2020, 108 sider – 120 kr

Forlaget Eksistensen udgiver en serie bøger under overskriften ”Kristendommen ifølge… ”. Her anmeldes de to første:

Jeg er både døbt og konfirmeret. I 40 år var jeg uden for folkekirken. Meldte mig ud som frihedssøgende ungt menneske, der så religion som noget snærende, der fremkaldte krig og skyld.

Alligevel opsøgte jeg kirker på rejser rundt om i verden. Arkitekturen, kunsten og musikken betog mig, jeg tændte lys for mine nære derinde og blev frustreret, hvis jeg ikke fik tid alene i de store, stille rum. Hvorfor?

Jeg kan sige, at det ikke kun handler om arkitektur, kunst og blafrende flammer. Jeg har altid været troende i en eller anden forstand, men først i en senere alder har jeg fået klarhed over, hvad det vil sige for mig.

To mere end velbegavede forfattere slår i to små bøger fast, at det at have troen med sig ikke er ensbetydende med hverken naivitet, enfoldighed eller ansvarsforflygtigelse.

Bøgerne er i deres sproglige udtryk helt forskellige. Niels Brunse har en underspillet, selvironisk og humoristisk tone, der konstant underbygges af nuanceret research og inspirerende citater.

Anne-Cathrine Riebnitzsky har skrevet en personlig og nænsom bog, fortællende og fabulerende med udgangspunkt i egen opvækst, voksenliv og karriere. Begge bøger har korte kapitler med overskrifter, der berører eksistentielle emner med grundlag i den kristne tro.

Jeg læste først Brunse. Der var så meget gang i min highlighterpen, at det næsten blev rent kaos. Guldkorn efter guldkorn. Brunse har været udmeldt af folkekirken i en længere årrække og meldt sig ind igen.

Han går ind i troen med oprejst pande og fornuften i behold. Man behøver, som han siger, ikke at aflevere hovedet i våbenhuset. Et citat af Louis Armstrong manifesterer hans tese om at tro er vished, ikke viden ”If you have to ask what jazz is, you’ll never know”.

Kapitlet ”Synd” er gribende i sin beskrivelse af hvordan ”småtskårne moralvogtere” har gjort begrebet til en forbudsliste, der fordrejer meningen og skaber ”politivedtægtskristendom”.

Jeg slugte bogen og blev klogere.

Highlighterpennen hvilede sig lidt under læsningen af Riebnitzsky. Det betyder ikke, at jeg kedede mig, tværtimod. En smukt fortalt og til tider kontroversiel beretning om en meget begavet kvindes rejse gennem en rå opvækst, et utraditionelt karriereforløb og vejen til sande, personlige valg. Om at finde tilliden til sig selv gennem troen på Guds kærlighed.

Hun bruger som det naturligste i verden begrebet åbenbaring, det var bare sådan, det var. Undervejs indflettes vedkommende, egne fortolkninger af bibelpassager. Hun anvender billeder fra hverdagen til at belyse sine fortolkninger, der bliver naturlige og relevante. Klart og smukt i kapitlerne ”Tilgivelse” og ”Guds Stemme”.

Bøgerne berører hinanden gang på gang – af gode grunde. Jeg ser dem som modige budbringere og brobyggere til eftertænksomhed og erkendelse af hele livet, også den del, der ikke bliver vist på de sociale medier for at tiltrække opmærksomhed og imponere.

Her er begavede, befriende betragtninger over livet i al sin skønhed og grelhed.

Lillian Linius Larsen, sygeplejerske, SD, specialuddannet i psykiatrisk sygepleje

Letlæst indføring i krav til en forskningsartikel

Hvordan skrive den gode vitenskapelige artikkelen?

Anners Lerdal
Hvordan skrive den gode vitenskapelige artikkelen? - En håndbog i artikkelskrivning
Gyldendal Norsk Forlag 202073 sider – 149 n.kr.

Anners Lerdal har her bedrevet en lille letlæst bog på 73 sider, hvis formål det er at give en basal indføring i de krav og forventninger, der er til en forskningsartikel, som – udover at være læsevenlig og rumme en god historie – skal opfylde officielle krav til struktur og formelt indhold for at blive optaget i faglige tidsskrifter.

Efter gennemgang af nogle generelle krav til artiklens indhold og formål samt valg af tidsskrift til udgivelse, introduceres læseren for IMRAD-strukturen, hvor bogstaverne står for: Introduction, Methods, Results And Discussion. Denne struktur bliver efterfølgende nærmere gennemgået punkt for punkt med fokus på såvel kvantitativ som kvalitativ forskning

Bogen kan anbefales til de fagpersoner, som skal i gang med deres første forskningsartikel og til studerende, der præsenteres for et krav om at skrive en artikel. Her rummer bogen en række nyttige forholdsregler, som det er godt at have for øje. Bogen opfylder derfor sit formål om at være en grundindføring i generelle krav og forventninger til en forskningsartikel.

Den, der agter at bevæge sig ud i en specifik forskningsartikel, som for eksempel et Scoping Review, må søge specifik vejledning i andre bøger.

Jens Bydam, Sygeplejerske, cand.phil.

Socialoverlægens rundrejse

Fattigsteder

Preben Brandt
Fattigsteder - Ni fortællinger fra de understes danmarkshistorie
Forlaget Vandkunsten 2019, 202 sider - 219,95 kr.

En tidligere socialoverlæge har rejst rundt i landet og opsøgt fattighuse, fattiggårde, arbejdsanstalter og usle boliger, hvor de nederste i samfundet engang levede.

Han har valgt ni steder, hvis historie han har blotlagt, og han fortæller også om flere af de skæbner, der har tilbragt dele af deres liv her. Nogle af de gamle huse findes ikke mere, andre er moderniseret til private boliger, andre er fortsat institutioner for samfundets udstødte.

Bogen giver et levende indblik i tidligere tiders fattigforsorg, der betød, at ”lemmerne”, beboerne, mistede deres borgerrettigheder.

Fattiggården var derfor noget, man ville undgå for enhver pris. Personhistorierne er mangfoldige. Vi møder Tordenkalven, en mand, som efter en arbejdsulykke blev en invalid og farverig vagabond, der drog rundt og sang på gårdene og samlede metalrester, som han solgte. Da han døde, efterlod han sig 4.000 kr., en formue på den tid.

Preben Brandt trækker tråde til nutidens forhold for de socialt udstødte, som stadig er der, men nu lever under lidt andre vilkår. Det er dem, han brugt sit arbejdsliv på, og det er deres forgængeres historie, han har udforsket.

Bogen fortjener at blive læst af sygeplejestuderende og sygeplejersker, fordi den gør os klogere på en del af den historie, som vores fag bygger på.

Gunilla Svensmark, specialkonsulent i sygeplejehistorie, Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Livsstilslitteratur uden ordentlige kilder

Sunde vaner

Imran Rashid
Sunde vaner – skabt med vilje
FADL’S Forlag 2019, 366 sider – 299,95 (vejl.)

Med konklusioner fra 40 års forskning inden for adfærd og vane vil forfatteren afklare, hvordan mennesker bliver i stand til at ændre dårlige vaner ved at skabe nye vaner, der kommer indefra. Med denne afklaring konstrueres en model bestående af fire bevidste trin til at skabe et sundere liv.

Erfaringer med patienter, der på trods af den rette vejledning og måske gode vilje ikke formår at ændre deres situation og levevis hen mod en mere hensigtsmæssig adfærd, danner udgangspunkt for en undersøgelse af, hvad vane er for et begreb, hvorfor den opstår, og hvordan hjernens udvikling og opbygning har betydning. Vi bliver sat ind i de adfærdsændrende metoder, teknologiindustrien gør så rigeligt brug af, når vi dagligt anvender af deres produkter.

Herefter præsenteres vi for Imran Rashids firefase-model til, hvordan vi gennem bevidstgørelse kan blive i stand til at ændre vaner hen mod en sundere levevis.

De fire faser er: Forstå dig selv. Flyt dig selv. Hjælp dig selv. Styr dig selv.

Bogens sidste del gør op med menneskets selvforståelse som rationelt og fornuftsbaseret væsen. Argumentet er, at vores hverdag i stor udstrækning er baseret på opdragelse, ubevidste vaner og teknologisk bevidsthedsstyring.

En case viser, hvordan firefase-modellen kan gøre os bevidste om disse påvirkninger, så vi er i stand til at fremstå som selvstændigt tænkende mennesker med sunde vaner.

At bogen konsekvent er holdt i ”du”-stil, irriterer mig, det virker mindre sagligt. Der er ikke en samlet kildeliste, hvor de brugte forskeres navne fremgår, og vi må nøjes med fodnoter, der i stor udstrækning henviser til forskellige websider. Det må tilskrives, at forlaget ikke kategoriserer bogen som faglitteratur, men livsstil.

Det virker heller ikke seriøst, at nogle af de forskere, som præsenteres i teksten, har Wikipedia som kilde. Som fagperson kan jeg ikke anbefale bogen.

Jens Bydam, sygeplejerske, cand.phil.
                                                                                  

Kort nyt om bøge v/Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør Sygeplejersken og Fag&Forskning

Michael Hejmadi og Andreas Pihl i samarbejde med Frederik Lindhardt
Doktor Hansen har set sin sidste patient
Grønningen 1
200 sider – 249,95 kr. (vejl).

Doktor Hansen, lægen fra ”Matador”, er en tillidsskabende figur med god kontakt og kendskab til sine patienter. Men doktor Hansen bliver erstattet af videokonsultationer, telerehabilitering, sms-beskeder, selvmonitorering og behandlingsalgoritmer, skriver forfatterne, to praktiserende læger. Er det noget skidt? Nej, den virtuelle praksis kan frigive tid til patient, forskning og behandling. Frem for at sidde med hovedet vendt mod skærmen, kan lægens rolle i fremtiden blive at lytte, oversætte teknologi og hjælpe patienten til at forstå sin sygdom og bruge sine egne ressourcer. Mange patienter vil være gamle og kronisk syge, og her ”kommer lægefaget måske til at minde om sygeplejefaget, der traditionelt har haft empatien som kernekompetence”, som det hedder.
Kunstig intelligens, robotter, cases og eksempler beskriver den udvikling, der i høj grad også kommer til at påvirke sygeplejen. Absolut interessant og let at læse.
For mig er der for meget skoleblad over illustrationerne.


Bibliotek for læger
Marts 2020/212. årgang, Lægeforeningen

Et spændende forårsnummer med artikler om det danske børnevaccinationsprogram, vaccinemodstand og livet som læge på Sydpolen. Et interview med de to historikere bag biografien om Danmarks første kvindelige læge og akademiker, Nielsine Nielsen, ledsaget af interessante billeder af de mandlige læger, som var arge modstandere af kvindelige læger, og derfor gjorde, hvad de kunne for at forhindre hende i at få en karriere. (Biografien er anmeldt i Sygeplejersken 2020;(3:38-40).
Interview med to journalister, som fik Cavlingprisen 2020 for deres afdækning af mangelfulde undersøgelser for brystkræft på Ringsted Sygehus. Og så er der Etisk stuegang: Er det en etisk forpligtelse at behandle udokumenterede immigranter? Her bliver K.E. Løgstrup, nærhedsetikken og den etiske fordring beskrevet.
Absolut et læseværdigt eksemplar af Bibliotek for Læger. Igen.


Anna Jacobina Jacobsen
Spurv
Jensen & Dalgaard, 56 sider – 300 kr.

Pigen har en fantasifuld og sød far. Han er buschauffør, ligner Elvis og synger ”Love me tender” for sine passagerer, som smiler forsigtigt til hinanden. Desværre drikker han for meget, og det ødelægger det univers, han har bygget op med pigen, hvor de er med i filmen Blue Hawaii eller bruger en Ikea-opstilling som et midlertidig hjem. De falder i søvn, drømmer og bliver smidt ud af lejligheden i Ikea. Siden har pigen et Ikea-katalog under hovedpuden. Der finder hun ro, når faderen ikke kan sove, og musikken bliver for høj. Flere grønne flasker kommer til. Faderen kører ikke bus længere, opvasken hober sig op. Den triste spurv Edith flytter ind. Overtager faderen, destruerer ham – og bliver selv destrueret.
En fortælling om at være barn i en lille familie, hvor alkohol tager magten. Illustrationerne er fantastiske, pigens verden både morsom, præget af varme og humor - og voksende tristesse.

 

 

Emneord: 
Litteratur