Flere medarbejdere til psykiatrien

De 600 millioner kroner, som blev afsat til psykiatrien på finansloven for 2020, skal primært gå til bedre normeringer og flere sengepladser. Det fremgår af en aftale mellem regeringen og Danske Regioner.

Mere personale, flere sengepladser og en styrket akutindsats. Det er nogle af overskrifterne i den aftale, som regeringen og Danske Regioner netop har indgået om udmøntningen af de 600 millioner kroner årligt, som er blevet afsat til psykiatrien med finansloven for 2020.

Af aftalen fremgår det blandt andet, at regionerne vil udvide sengekapaciteten og øge normeringerne på de psykiatriske sengeafsnit. Det skal forbedre behandlingen og give mulighed for flere længerevarende indlæggelser. Den prioritet er Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, enig i:

”Det er så vigtigt, at der er nok senge til patienterne, og at der er medarbejdere nok til at tage sig af patienterne. Den ene undersøgelse efter den anden har vist, at patienterne bliver udskrevet for tidligt, og det rammer os i hovedet som en boomerang. Det er dybt frustrerende for medarbejderne, som jo i mange tilfælde ikke har mulighed for at tilbyde patienterne det, de ved, ville være bedst. Derfor er det også så vigtigt, at vi nu får det her løft at psykiatrien,” siger hun.

Samtidig vil flere ansatte kunne bidrage til flere og bedre terapeutiske tiltag og aktiviteter, som både vil styrke kvaliteten af behandlingen og nedbringe brugen af tvang.

Dorthe Boe Danbjørg
Dorthe Boe Danbjørg opfordrer til, at man hurtigt kommer i gang med arbejdet med den mere langsigtede plan, som regeringen har annonceret som en 10-års plan, der skal sætte en mere langsigtet retning for udviklingen af psykiatrien og sammenhængen på tværs
Foto: Søren Svendsen
”Vi ved, hvad bedre normeringer kan gøre i forhold til brugen af tvang, som jo desværre er stigende i psykiatrien. Der kommer vi ikke uden om, at bedre normeringer er afgørende, ligesom det er afgørende for andre af de store udfordringer, vi står med i psykiatrien,” siger Dorthe Boe Danbjørg.

Flere fagligheder

På grund af problemerne med at rekruttere medarbejdere, lægger aftalen op til, at regionerne også kan bruge pengene til kompetenceudvikling og til rekrutteringsindsatser, hvor der fremover skal tænkes mere bredt. De flere medarbejdere kan således både komme i form af plejepersonale, sygeplejersker, psykologer, psykiatere, socialrådgivere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Dorthe Boe Danbjørg opfordrer til, at der ikke bare fokuseres på flere fagligheder, men også på at styrke den eksisterende faglighed. Blandt andet skal sygeplejersker i psykiatrien have bedre mulighed for kompetenceudvikling.

Aftalen i overskrifter

  • Flere medarbejdere.
  • Flere og bedre terapeutiske tiltag og aktiviteter.
  • Flere sengepladser.
  • Større fleksibilitet for regionerne ift. de særlige pladser, som skal kunne anvendes i den almene psykiatri, hvis de er ledige.
  • Flere retspsykiatriske senge og styrket kvalitet i retspsykiatrien.
  • 10 ekstra pladser på Sikringsafdelingen, hvor de mest syge og farlige psykiatriske patienter er indlagt.
  • Bedre normeringer i udgående og opsøgende ambulante tilbud
  • Bedre tværsektorielt samarbejde og brobygning for at skabe mere sammenhæng for patienter, der har forløb på tværs.
  • Investeringer i faciliteter og byggeri. Fx nye sengeafsnit i retspsykiatrien eller udvidelse/indretning af nuværende afsnit og modernisering af behandlingsfaciliteter.
Emneord: 
Psykiatri