Læserbrev: Mobilisering burde styrkes på grunduddannelsen

"Det er nedslående, at sygeplejersker som faggruppe ikke ser mobilisering som et kerneområde i sygeplejen."

Kommentar til artiklen ”Sæt mobilisering på dagordenen" i Fag&Forskning nr. 2/2020.

I den yderst relevante artikel "Sæt mobilisering på dagsordenen" redegør Rikke Søndergaard, Iben Tousgaard og Christina Emme for resultaterne af en systematisk litteraturgennemgang af, hvordan og hvor ofte sygeplejersker mobiliserer patienter.

De kommer frem til, at sygeplejersker ikke opfatter sig selv som en faggruppe med ansvar for mobilisering, at sygeplejersker føler sig usikre på mobilisering og at der mangler en klar rollefordeling mellem forskellige sundhedsprofessionelle aktører.

Resultaterne er både nedslående og tankevækkende, men fuldstændig i tråd med vores erfaringer fra den Mobil Akut Team-virksomhed, som drives af intensivsygeplejersker på Regionshospitalerne i Herning og i Holstebro.

Her har vi over de sidste 10 år oplevet en stigning i tilkald fra 150 kald pr. år til 850 kald i 2019. Størstedelen af tilkald går til sengeliggende patienter med akut eller kronisk respirationsinsufficiens og sekretstagnation.

Samtidigt har vi haft på fornemmelsen, at en stor del af disse problemstillinger ville kunne afhjælpes ved en styrket indsats for systematisk at mobilisere de svageste patienter på sygehuset.

Artiklen bekræfter os i vores antagelser. Samtidigt er det dog nedslående, at sygeplejersker som faggruppe ikke ser mobilisering som et kerneområde i sygeplejen, som er vigtigt for at forebygge komplikationer til sengeleje, til at forebygge funktionstab og styrke patienterne i deres muligheder for livsudfoldelse.

Forfatterne foreslår kurser og øget opmærksomhed på grundlæggende sygepleje for det uddannede personale – vi kunne måske tilføje, at også grunduddannelsen burde styrkes på dette område, som er af vital betydning for de skrøbeligste patienter.

Anne Højager Nielsen, MKS, ph.d., er forskningsansvarlig sygeplejerske, og Birthe Brinch Vestergaard, MPG, er afdelingssygeplejerske, ITA, begge Anæstesiologisk afdeling på Regionshospitalet Holstebro.

Emneord: 
Sygeplejerskeuddannelsen