Skræmmende sygdom men spændende udfordring

Tre hurtigt tilrettelagte forskningsprojekter om Covid-19 krævede to projektsygeplejerskers overblik og erfaring.
For projektsygeplejerskerne Charlotte Bernhoff (tv) og Mette Boye på Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital blev situationen med de mange indlagte Covid-19-smittede patienter en hektisk periode.
Foto: Claus Bech

Projektsygeplejerskerne Mette Boye og Charlotte Bernhoff på Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital fik som mange andre sygeplejersker pludselig meget travlt med andre arbejdsopgaver, da coronakrisen fik antallet af indlagte patienter med Covid-19 til at eksplodere.

På tværs af afdelinger og specialer fik forskere travlt med at finde behandling mod den ekspanderende virus, og Mette Boyes og Charlotte Bernhoffs opgaver blev hurtigt koncentreret om at holde styr på forholdene omkring patienterne, som skulle indgå i tre forskningsprojekter.

”Det blev vores opgave at screene alle indlagte patienter til mulig inklusion i forskningsprojekter, skabe overblik og sikre koordinering, samt at der var styr på logistikken,” fortæller Mette Boye.

Charlotte Bernhoff giver som eksempel, at det bl.a. blev deres opgave at sørge for en fælles koordineret tilgang til patienter i forhold til forskningsprojekterne.

”Vi skulle f.eks. sikre, at patienterne ikke blev stukket mere end nødvendigt, og at der var styr på patienternes ordinationer og medicinhåndtering samt hvor patienterne var, særligt hvis de blev flyttet undervejs,” fortæller hun.

Involveret i tre projekter

Mette Boye og Charlotte Bernhoff blev involveret i tre forskningsprojekter: Et studie, hvor patienterne fik en kombinationsbehandling med to medicinske præparater for at vurdere, om det kunne reducere indlæggelsestiden samt risikoen for behovet for indlæggelse på intensivt terapiafsnit.

Desuden et studie, hvor patienterne blev behandlet med et præparat, som måske kunne hæmme Covid-19 i at udvikle sig til acute respiratory distress syndrome (akut lungesvigt). Og endelig et studie, hvor man undersøgte, om man ved hjælp af ekkokardiografi kan forudsige, hvilke patienter der udvikler acute respiratory distress syndrome.

Færre indlagte patienter med Covid-19

Antallet af patienter indlagt med Covid-19 er faldet drastisk, og to af projekterne er midlertidigt pauseret for inklusion.

”Det er selvfølgelig glædeligt, at smittespredningen nu er under kontrol, men set med forskningsbriller er det ærgerligt,” fortæller Mette Boye, som sammen med Charlotte Bernhoff nu er vendt tilbage til det normale arbejde.

Charlotte Bernhoff ser tilbage og konstaterer, at det var nogle hurtigt iværksatte projekter, der blev lagt virkelig mange kræfter i:

”Det var ret dynamisk at arbejde med Covid-19-patienterne - nu må vi se, om der kommer en 2. bølge,” siger hun.

Med i beslutningsprocessen

Begge finder, at det var utroligt spændende og givende at være med i de tre projekter, ikke mindst det at være en del af beslutningsprocesserne om, hvordan projekterne skulle gribes an.

”Vi kunne koncentrere os om Covid-19-patientene, men nu kommer de almindelige patienter ind igen, så nu skal vi fortsætte de forskningsprojekter, vi ellers var i gang med. Men det var utroligt spændende at være en del af,” siger Mette Boye.

Charlotte Bernhoff finder, at det samarbejdsmæssigt var yderst spændende:

”Det var en helt unik situation, som jeg ikke har oplevet tidligere,” siger hun, og Mette Boye er enig:

”Jeg har oplevet det som en skræmmende sygdom, der bestemt kan give personlige bekymringer, men det var fagligt set en spændende udfordring.”

Emneord: 
Epidemi