Sygeplejersken Årgang 2020 nr. 8

I dette nummer

Tema: Fremtidens psykiatri

Psykiatriens brugere tegner fremtidens psykiatri

I erkendelse af, at den eksisterende psykiatri ikke har svaret på alle de udfordringer, mennesker med psykiske lidelser står overfor, er patienter og pårørende de senere år i langt højere grad blevet involveret i alt fra egen behandling og pleje til forskning og udvikling af psykiatriens tilbud. Det er vejen frem, mener både sygeplejersker og patienter. Men flere advarer også imod pseudoinvolvering.

Her handler det mest om livet

På psykiatrisk hospital i Aalborg spiller unge mennesker, der har været ramt af psykiske lidelser, floorball og taler om morgenvækning, uddannelse, venner, stigmatisering og medicin. Det kaldes brugerstyret psykoedukation, og hjælper de unge til at genfinde troen på muligheden for et liv, der handler om meget mere end symptomer og medicin.

Ansatte skal vænne sig til at afgive magten

Når borgerne bliver eksperter på deres eget liv, slår det revner i autoriteterne. Det kan skabe frustrationer blandt personalet og kræver, at både psykiatere og sygeplejersker kan fralægge sig ekspertrollerne.

Psykisk sårbarhed er også en ressource

De senere år er flere tidligere patienter i psykiatrien blevet ansat som ”peermedarbejdere” i psykiatrien. De bygger bro og bringer håb til både patienter og ansatte om, at det er muligt at få det bedre.

Aktuelt

Flere sygeplejersker kommer socialt udsatte til hjælp

Rådet for Socialt Udsatte har længe slået et slag for, at sundhedspersoner skal blive bedre uddannet til at takle de udsattes særlige problemer. Det sker nu efter et hold i juni og senere et i oktober afslutter kurser inden for socialsygepleje.

Fortsat fokus på Covid-19 som arbejdsskade

Dansk Sygeplejeråd opfordrer fortsat sine medlemmer til at anmelde Covid-19-smitte som en arbejdsskade og til at reagere i tilfælde af vedvarende følger eller senfølger.

Kultur forbedrer borgrnes mentale sundhed

8 ud af 10 deltagere oplever øget trivsel efter at have deltaget i det kommunale projekt ”Kultur på Recept”, viser ny evaluering. Projektet har til formål at afhjælpe stress, angst og depression ved hjælp af kulturelle aktiviteter.

Tre nye medlemmer af Sygeplejeetisk råd

Dansk Sygeplejeråds kongres har valgt tre nye medlemmer af Sygeplejeetisk Råd. Sammen med de syv øvrige medlemmer skal de fremover være med til at fremme de etiske standarder i sygeplejen.

Ny aftale sikrer flere studiepladser

Politisk aftale om flere studiepladser smitter også af på uddannelsen til sygeplejerske. Det er stærkt tiltrængt med et øget optag. Nu gælder det om at få styr på de nødvendige praktikpladser, mener Dansk Sygeplejeråd.

Interview med sundhedsministeren

1.000 flere sygeplejersker er ikke nok

I skyggen af corona har Sygeplejersken bedt Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke forholde sig til tre emner, der er højt prioriteret i Dansk Sygeplejeråd: Selvstændigt virksomhedsområde, de 1000 flere sygeplejersker, og at sikre den fornødne efter- og videreuddannelse.

Beredskab

Fremtidigt Covid-bedredskab giver frustrationer

Det værste af Coronakrisen ser ud til at være ovre, men hospitalerne landet over er i fuld gang med at gøre sig klar til en anden bølge. Men det er svært at finde nok frivillige sygeplejersker, viser en rundspørge til FTR’er på fem hospitaler.

Højere løn er vejen frem

Et tillæg eller mere i løn ville gøre det langt nemmere at finde frivillige til Covid-beredskabet, mener båder sygeplejersker og tillidsrepræsentanter.

Sygeplejersker er ikke brikker i et spil

Sygeplejerskerne har allerede udvist stor fleksibilitet, og det må være på tide at honorere det i fremtidens Covid-beredskab, mener Dansk Sygeplejeråds formand.

Eskaleringsplaner for Covid-beredskab

Ingen ved, om der vil komme en anden bølge af Covid-19 i Danmark, eller hvor voldsom den i givet fald vil blive. Men hospitalerne forbereder sig på gradvist at kunne stille med et højere og højere Covid-beredskab, hvis det bliver nødvendigt. Her kan du se, hvordan planerne i praksis ser ud.

"Hvis der er brug for mig, er jeg klar"

Mens nogle sygeplejersker er frustrerede over at blive tvunget til at deltage i Covid-beredskabet, så ser andre det som en spændende ny mulighed, og melder sig gerne frivilligt.

Hygiejne

Nu kommer Sprit-Karin

Det tager 30 sekunder at spritte hænderne ordentligt af. Det er lang tid. Derfor er det vigtigt at planlægge sine arbejdsgange, så man optimerer tiden. Det er noget af det, hygiejnenøgleperson på operationsgangen på Nordsjællands Hospital, Karin Thirstrup Larsen, har særligt fokus på.

Belønning til hygiejne-mestrene

På Nordsjællands Hospital har de i mange år haft et særligt fokus på infektionshygiejnen. Det sker gennem systematisk overvågning af personalets håndhygiejne og belønning til dem, der er bedst.

Læren af Covid-19

Corona kravlede ind i psyken

Tilstrækkelige testmuligheder og værnemidler samt klare retningslinjer og ærlig kommunikation kan være med til at mindske de psykologiske belastninger af Covid-19. Det viser et nyt forskningsprojekt, som peger på, at sygeplejersker ikke vil hyldes, men anerkendes gennem ordentlige arbejdsforhold og løn.

I HVERT NUMMER

Hørt: Coronakrisen styrkede familielivet

Under coronakrisen var forældre tvunget til at isolere sig hjemme og skære sociale aktiviteter væk. Mange nybagte forældre oplevede en tiltrængt ro og et nærvær, som var godt for familielivet, erfarer sundhedsplejerske Charlotte Munch Nielsen.

Anmeldelser

5 til ferien

Vi skal bare være i Danmark alle sammen denne sommer, men derfor kan man godt komme ud at flyve, for bøgerne kan bringe læseren kloden rundt på kort tid. Her er fire bud fra Skandinavien og et femte fra en håndfuld europæiske lande.

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes "Kroppen: En guide til indehavere", "Hvorfor skal skoletasken være så tung?", "Alle vil leve længere - men ingen vil blive gammel" og "At lede sygepleje - sygeplejerskens virksomhedsområde".

Debat

Test

Test din viden (8/2020)

I dette nummer af Sygeplejersken får du mulighed for at teste din viden om et sygeplejefagligt emne, denne gang om psykiatri. Vi håber, du bliver en lille smule klogere på dit fag og dine kolleger.