1813: Sygeplejersker scorer højt på sikkerhed og grundighed

Ny forskningsrapport har målt på forskellene, når sygeplejersker og læger visiterer telefonisk. Konklusionerne dokumenterer sygeplejerskernes høje faglighed.

Et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet har undersøgt, om fagligheden påvirker kvaliteten af telefonvisitation, hvad angår kommunikation, sikkerhed og effektivitet. I projektet indgår Lægevagten i Region Midtjylland og Akuttelefonen 1813 i Hovedstaden.

Konklusionen var, at kvaliteten af telefonvisitationen i Danmark er høj, uanset om man får en sygeplejerske eller en læge i røret.

”Sygeplejersker var helt overordnet bedre til at identificere og afdække relevante problemer (..) samtalerne var dog længere og blev vurderet til at være mindre effektive, sammenlignet med de praktiserende læger,” siger forskeren bag projektet, postdoc Dennis Schou Graversen.

Sygeplejersker er rustet til opgaven

I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten siger formand for DSR Kreds Hovedstaden, Kristina Robins, at det nu må være slået fast, at sygeplejersker er rustet til opgaven, idet forskningsprojektet understøtter, at det er fuldt fagligt forsvarligt, når sygeplejersker tager telefonen på 1813.

Ifølge undersøgelsen ligger sygeplejerskerne højere i bedømmelserne af den kommunikationsmæssige kvalitet og sikkerhed i telefonvisitationen.

Både sygeplejersker og læger med forskellige, medicinske specialer sender flere patienter videre i systemet, end de praktiserende læger gør. Det kan betyde længere ventetid på at komme igennem og flere unødige konsultationer.

Til det siger Kristina Robins:

”Jeg synes aldrig, at grundighed er en dårlig ting. Det handler netop om at sikre sig, at man ikke laver fejl. Der er en balance mellem effektivitet og grundighed, og hensynet til patientsikkerheden vejer rigtig tungt.”

Emneord: 
Akutsygepleje