Nyt forslag til prioritering af intensivpatienter

I tilfælde af for få ressourcer skal intensivpatienter prioriteres ud fra både alder og helbred, lyder det i et nyt forslag fra Danske Regioner.

Hvis der er mangel på intensivsygeplejersker eller intensivpladser, skal lægerne visitere patienterne ud fra: Den sygdom, vedkommende er indlagt for, samt kronisk sygdom, funktionsniveau, skrøbelighed, alder, behandlingsmuligheder og patientens eget ønske om behandlingsniveau.

Det foreslår Danske Regioner i et nyt oplæg til retningslinjer for, hvordan lægerne skal prioritere intensivpatienter, hvis der er mangel på ressourcer. Oplægget er blevet udarbejdet i forbindelse med coronakrisen, hvor læger har efterspurgt klare retningslinjer for prioritering. Ikke mindst ift. risikoen for en anden bølge af coronaepidemien.

Regionerne forslår, at retningslinjerne skal gælde generelt.

Ifølge Altinget er intensivlægernes formand, Joachim Hoffmann-Petersen fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, langt hen ad vejen tilfreds med oplægget, som han dog mener kan gøres kortere og mere operationelt.

Under coronakrisen har lægerne støttet sig til retningslinjer fra Italien, Schweiz og Storbritannien, skriver Altinget.

Sundhedsstyrelsen vil til august invitere til en bred drøftelse af oplægget.

Emneord: 
Intensiv
Prioritering