Observation: At stå i det åbne

Foto: Astrid Dalum

På Anker Fjord Hospice i Hvide Sande anvendes naturen ofte som samtalerum, og sygeplejerske Aase Birkely er derfor gået en tur til fjorden med 72-årige Peter Meyer Larsen, som har lungekræft.

Førhen ramte syge-plejerskerne ofte en mur, når de skulle tale med patienter og pårørende om eksistentielle emner som sorg, vrede, håb eller kærlighed.

I 2011 deltog sygeplejerskerne i et forsknings-projekt med professor i filosofisk og dialogisk praksis, Finn Thorbjørn Hansen.

Her blev der sat fokus på samtaler under mottoet ”at stå i det åbne”, hvor tanken er, at man lader sig undre og filosoferer i nærvær med hinanden - ofte i naturen.

Projektet har hjulpet sygeplejerskerne med at finde et sprog og et mod til at tage de udfordrende samtaler med patienterne.